Чи є об’єктом одноразового добровільного декларування житловий будинок, який перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб?

Роз’яснення податківців щодо об’єкту одноразового добровільного декларування при податкової амністії.
 

Головне управління Державної Податкової служби у Рівненській області надає роз’яснення стосовно житлового будинку, який перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, як об’єкту одноразового добровільного декларування.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування згідно п.1 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ “Перехідних положень” Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі ПКУ) законодавчо має таке визначення:

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів,
що мали місце до 01 січня 2021 року.

Відповідно п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ "Перехідних положень" КПУ об’єктом одноразового (спеціального) добровільного декларування може бути нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості), що належить декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходиться (зареєстроване, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація).

Разом з тим, п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ Перехідних положень” ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

До таких активів відносяться об’єкти житлової нерухомості, зокрема:

      • житлові будинки, зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа яких сукупно не перевищує 240 кв.м.
      • будинки незавершеного будівництва, загальна площа яких сукупно не перевищує 240 кв. м.,
        за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення.

Підсумовуючи вищевикладене, у разі якщо житловий будинок, який належить фізичній особі на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) станом на дату подання Декларації був одержаний такою нею за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, то такий об’єкт майна може бути об’єктом одноразового (спеціального) добровільного декларування. Хоча фізична особа самостійно вирішує які активи будуть зазначені нею у Декларації.

Читайте також:

Законом України № 1525 доповнено ПКУ новими статтями щодо оподаткування нерезидентів, які надають електронні послуги

Захист інформації, яку зазначено в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації

Яка ставка збору застосовується при придбанні державних облігацій

Добровільне декларування: Мінфін вніс зміни у форму «нульової» декларації відповідно до яких публічні діячі не являються декларантами

На яку адресу контролюючий орган направляє запит щодо пояснень інформації, наданої декларантом у одноразовій добровільній декларації та хто не може бути декларантом

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial