Зміни в обліку іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій

Зміни в обліку іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій

Наказ набере чинності з 27 липня 2020р.
 

Мінфін наказом від 24.06.2020 р. №323 (зареєстрований в Мін'юсті 01.07.2020 р. за №606/34889) затвердив зміни до Порядку обліку платників податків і зборів :

1. Уточнено порядок визначення податкового номера платника податків.

Так, структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом, буде такою:

  • XX000000К, де:
  • XX - приймає значення 77 - для платників податків - резидентів, 88 - для платників податків - нерезидентів;
  • 000000 - порядковий номер;
  • К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - Центральний контролюючий орган).

2. Встановлено порядок взяття на облік в контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій.

Взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу документів, визначених:

  • пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку - у разі отримання іноземною компанією, організацією, дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні. У такому разі документи подаються нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об'єкта;
  • пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку (крім документів, визначених в абзаці четвертому пункту 4.4 розділу IV цього Порядку) - якщо іноземна компанія, організація, дипломатична місія відкриває рахунок в банку або іншій фінансовій установі та не підпадає під дію абзацу другого цього підпункту. У такому разі документи подаються нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням банку (відокремленого підрозділу) або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок.

Взяті на облік згідно з цим підпунктом іноземні компанії, організації, дипломатичні місії включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою "іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю" або "іноземна компанія, що відкриває рахунок.

Наказ опубліковано в "Офіційному віснику" №55 від 17.07.2020 року. Відповідно він набере чинності з 27 липня 2020р. через 10 днів з моменту опублікування.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial