Зареєстровано законопроєкт про фінансові послуги та фінансові компанії

Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
 

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Цей документ є рамковим законом для всіх фінансових послуг в Україні та визначає єдині базові підходи до регулювання й нагляду на всіх ринках фінпослуг та захисту прав споживачів.

Окрема частина законопроєкту містить норми щодо регулювання менш ризикового сегменту фінансових установ:

  • фінансових компаній
  • ломбардів

Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору. Тому невдовзі Національний банк очікує на реєстрацію інших пов’язаних законопроєктів:

  • "Про страхування»
  • "Про кредитні спілки"

Чинний Закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" був прийнятий ще у 2001 році й з того часу комплексно не переглядався. Його концептуальні положення не відповідають реаліям сьогодення, а також не враховують останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури. Новий закон упроваджує сучасні принципи пруденційного нагляду та виділяє важливу складову – нагляд за ринковою поведінкою. Він передбачає введення ризик-орієнтованого підходу до нагляду фінустанов залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи”, - йдеться в повідомленні Національного банку.

Законопроєкт визначає два типи послуг:

 1. Фінансові послуги до яких віднесено:
   • страхування та перестрахування;
   • надання коштів у кредит;
   • залучення коштів, що підлягають поверненню;
   • фінансовий лізинг;
   • факторинг;
   • надання гарантій;
   • торгівля валютними цінностями;
   • фінансові платіжні послуги;
   • послуги на ринках капіталу;
   • послуги в сфері накопичувального пенсійного забезпечення.

Для надання фінансових послуг фінансові установи, зокрема ломбарди, кредитні спілки, страховики та фінансові компанії, повинні отримати відповідну ліцензію.

 1. Супровідні послуги до яких віднесено:

   • посередницькі послуги (агенти та брокери),
   • допоміжні (інформаційні, інкасаторські, бюро кредитних історій).

Ці послуги не підлягають ліцензуванню, але можуть підлягати реєстрації. Їх регулювання буде простішим та гнучкішим порівняно з фінансовими послугами.

Національний банк наводить чотири основні особливості нових підходів до нагляду за роботою ломбардів та фінкомпаній:

 • Пропорційність пруденційних вимогзаконом установлюються вимоги до мінімального розміру власного капіталу (від 1 до 10 млн грн залежно від типу установи та надаваних послуг). Для компаній, які надають окремі види послуг, установлюються пруденційні вимоги;

 • Акцентування на нагляді за ринковою поведінкоюпід час здійснення нагляду Національний банк робитиме акцент на порядку надання послуг, захисті прав споживачів та дотриманні окремих вимог посадовими особами фінансових компаній;

 • Можливість застосування коригувальних заходівНаціональний банк матиме можливість застосування коригувальних заходів, якщо учасник ринку ще не порушив вимоги законодавства, але Національний банк вже бачить певні ризики;

 • Відсутність виключного виду діяльності Надання фінансових послуг не буде виключним видом діяльності. Компанії зможуть здійснювати іншу господарську діяльність (із відповідними обмеженнями) для повноцінної реалізації своїх бізнес-можливостей.

Законопроєкт принципово змінює підхід до ліцензування фінкомпаній та ломбардів. Він дозволяє відійти від ліцензування окремих видів фінансових послуг, натомість здійснювати комплексне ліцензування виду діяльності фінансової установи одночасно із включенням такої установи до відповідного реєстру. Це спростить процес доступу на ринок та підвищить ефективність регулювання. Регулятор під час виходу компанії на ринок комплексно аналізуватиме її бізнес-модель та достатність ресурсів для її реалізації.

Зараз юридична особа, яка хоче надавати фінпослуги, спочатку повинна бути внесена до держреєстру фінустанов, а потім – отримати відповідну ліцензію на кожен із видів фінансових послуг. Новий підхід передбачає, що юридична особа може надавати фінпослуги відразу після отримання ліцензії на діяльність фінансової компанії чи на діяльність ломбарду.

Законопроєкт також комплексно врегульовує ключові принципи ліцензування, які практикує Національний банк:

  • прозора структура власності компаній,
  • зрозумілі та законні джерела капіталу,
  • бездоганна ділова репутація та фінансовий стан власників компаній,
  • якісне корпоративне управління, співмірне з ризиками, властивими фінансовій установі.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial