За неподання звіту про участь в міжнародній групі компаній – штраф 113500 гривень

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній необхідно подати до 1 жовтня.
 

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадує платникам податків, які здійснювали контрольовані операції, про обов’язок подати відповідний звіт до 1 жовтня.
Як ми раніше писали, згідно оновленої статті 39 Податкового кодексу України в 2021 році вперше разом зі звітом про контрольовані операції подається Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Форма та Порядок складання Повідомлення затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року№ 839, відповідно до якого Повідомлення подають всі платники, які здійснювали контрольовані операції, в тому числі ті з них, які не входять до міжнародної групи компаній.

Зокрема, формою Повідомлення передбачено графу 6 «Код повідомлення щодо належності до міжнародної груп компаній» заголовної частини Повідомлення, в якій проставляється один з двох кодів, що повідомляють про статус платника податків, який подає Повідомлення, щодо його належності до міжнародної групи компаній:

   • UNC101 - платник податків, який здійснив операції, що визнаються контрольованими відповідно до вимог пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, входить до складу МГК у її визначенні, наведеному у підпункті 14.1.113 3 пункту 14.1.113 статті 14 Кодексу;
   • UNC102 - платник податків, який здійснив операції, що визнаються контрольованими відповідно до вимог пункту 39.2 статті 39 Кодексу, не входить до складу МГК у її визначенні, наведеному у підпункті 14.1.113 3 пункту 14.1.113 статті 14 Кодексу.

У разі зазначення коду "UNC102" графи 7.1 - 11 та розділи I, II основної частини Повідомлення не заповнюються, а у графі 12, за потреби, можуть бути надані додаткові пояснення щодо непоширення на нього визначення "учасник міжнародної групи компаній".

Звіт про контрольовані операції та Повідомлення мають бути подані в електронній формі. Відповідальність за неподання передбачена пунктом 120.3 статті 120 Кодексу – штрафна санкція складає 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Міністерство фінансів України наказом від 27.08.2021 № 484 оновило форму та порядок складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі –Наказ 484). Цей наказ набрав чинності 24.09.2021 року, текст наказу опубліковано 24 вересня 2021 року в «Офіційному віснику України» № 74.

При розробці зазначених змін, Міністерством враховано пропозиції та зауваження щодо спрощення заповнення Повідомлення для платників податків.

Найважливішими з них є наступні:

   1. В оновленій формі не потрібно зазначати дані про суму сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній (далі – МГК). Також виключено вимогу щодо надання інформації про обмінний курс, який застосовується платником податків при перерахунку валюти звітності МГК, відмінної від євро у євро. Натомість впроваджено інший підхід, який передбачає інформування контролюючих органів про один з трьох інтервалів за сумою сукупного консолідованого доходу МГК у графі 11.1 форми (обов’язково проставляється один із трьох кодів – «UNC 901», «UNC 902» або «UNC 903»). Ці інтервали, фактично, визначають обсяг обов'язків платників податків щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення за «трирівневою моделлю» (згідно з вимогами кроку 13 Плану Дій BEPS, які імплементовані у статті 39 Податкового Кодексу України).
   2. Крім того, врегульоване питання заповнення граф Повідомлення про участь к МГК у випадку, коли платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і при цьому – не уповноважений на подання Звіту в розрізі країн МГК. Для такої ситуації перелік кодів, доступних для заповнення у графі 10 доповнено новим кодом «CBC709».

Читайте також:

Про що мають знати платники податків, які є учасниками міжнародної групи компаній

Нове Положення про нагляд НБУ за небанківськими фінансовими групами

Які нерезиденти зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial