Міністерство юстиції України надало чіткий алгоритм дій для отримання доступу до реєстрів та необхідний перелік документів.
 

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомляє, що 28 квітня 2022 року набрали чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану»у зв’язку з прийняттям  постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» від 19 квітня 2022 року № 480.

У період дії воєнного стану на території України доступ до єдиних та державних реєстрів надається відповідно до постанови «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (далі – Постанова) та відповідно до вимог Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Доступ користувачів до Єдиних та Державних реєстрів забезпечується в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не включені до переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 01.04.2022 № 1307/5, та у відповідності до пункту 12 Постанови.

Відповідно до Постанови Міністерство юстиції затверджує перелік державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації/суб’єктом державної реєстрації прав та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація, а також перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Відповідно до Постанови адміністраторам центрів надання адміністративних послуг суб’єктів державної реєстрації, державні реєстратори яких включені до переліку, відповідно до розділу ІII “Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси” Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, доступ до Єдиного державного реєстру надається за зверненнями відповідних органів місцевого самоврядування до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством.

Доступ до Єдиного державного реєстру для надання відомостей з нього надається таким адміністраторам центрів надання адміністративних послуг, а також нотаріусам, у тому числі тим, що не включені до переліку нотаріусів, за зверненнями відповідних органів місцевого самоврядування, нотаріусів, до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством.

Варто зазначити, що Міністерство юстиції України продовжує роботу з розширення кола державних реєстраторів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

З метою проведення найбільш нагальних реєстраційних дій у зазначеній сфері, суб’єкти державної реєстрації (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська міська, районні, районні у місті Києві державні адміністрації) можуть звертатися з листами до Міністерства юстиції України щодо включення відповідних реєстраторів до Переліку державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Зважаючи на норми Постанови:

   • для відновлення доступу до реєстрів, що був тимчасово припинений у зв’язку із введенням на території України воєнного стану, користувачам необхідно направити повідомлення до відповідної регіональної філії ДП «НАІС»;
   • надання доступу до реєстрів новим користувачам здійснюється за загальною процедурою у відповідності до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Доступ до Державного реєстру прав для формування та реєстрації заяв у сфері державної реєстрації прав надається нотаріусам, які не включені до переліку нотаріусів, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови, за їх зверненням до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством.

Доступ  користувачів до Єдиного державного реєстру, Державного реєстру прав для отримання відомостей/інформації з них надається технічним адміністратором цих Реєстрів у порядку, визначеному законодавством:

   • за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цих Реєстрів;
   • шляхом надання ідентифікаторів доступу суб’єктам, визначеним в частині сьомій статті 11 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та в частині третій статті 32 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, місцезнаходження, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови, за їх зверненнями до технічного адміністратора цих Реєстрів.

Відомості з Єдиного державного реєстру за зверненнями фізичних та юридичних осіб надаються виключно державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, а також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг суб'єктів державної реєстрації, державні реєстратори яких включені до переліку, нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 12 постанови.

Інформація з Державного реєстру прав за зверненнями фізичних та юридичних осіб надається виключно державними реєстраторами, посадовими особами та нотаріусами, які відповідно до цієї постанови отримали доступ до цього Реєстру для проведення державної реєстрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 480 викладено у новій редакції постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», якою визначено алгоритм дій нотаріусів для відновлення доступу до державних реєстрів:

   • Зокрема, для включення до переліку нотаріус, який відповідає критеріям, визначеним постановою, подає (надсилає) до відділення Нотаріальної палати України (для приватних нотаріусів) та територіального органу Міністерства юстиції заяву про включення до переліку у паперовій або електронній (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса) формі, в якій підтверджує таку відповідність.
   • Протягом 2-х робочих днів з дня отримання заяви приватного нотаріуса відділення Нотаріальної палати України повідомляє відповідному територіальному органу Міністерства юстиції щодо фактичного провадження приватної нотаріальної діяльності таким нотаріусом на його робочому місці.
   • Протягом 4 робочих днів з дня отримання заяви нотаріуса територіальний орган Міністерства юстиції забезпечує перевірку достовірності інформації, що міститься в заяві, та повідомляє Міністерству юстиції результати такої перевірки та інформацію, надану відділенням Нотаріальної палати України.
   • Протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від територіального органу Міністерство юстиції перевіряє відповідність нотаріуса критеріям, визначеним Постановою, та включає його до переліку або приймає обґрунтоване рішення про відмову у такому включенні, копія якого протягом 3 робочих днів направляється нотаріусу.

Доступ до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, у зв’язку з набранням чинності постанови надається користувачам за їх зверненнями до технічного адміністратора таких реєстрів у порядку, визначеному законодавством.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, алгоритм дій для отримання доступу до єдиних та державних реєстрів  виглядає наступним чином:

   • Подання заяви щодо включення до Переліку юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації/суб’єктом державної реєстрації прав та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація, абодо переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, державні реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що перебувають у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації / суб'єктом державної реєстрації прав, зокрема суб’єкти державної реєстрації (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська міська, районні, районні у місті Києві державні адміністрації) звертаються з листами до Міністерства юстиції України щодо включення відповідних реєстраторів до Переліку.

Нотаріус для включення до Переліку, який відповідає критеріям, визначеним постановою, подає (надсилає) до відділення Нотаріальної палати України (для приватних нотаріусів) та територіального органу Міністерства юстиції заяву про включення до переліку у паперовій або електронній (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса) формі, в якій підтверджує таку відповідність.

   • Проведення перевірки достовірності інформації, що міститься в заяві, та відповідності критеріям, що визначені Постановою.

До переліку включаються державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких Міністерством юстиції не приймалося рішень про анулювання, блокування на строк не менше двох місяців або не менше двох рішень про блокування на будь-який строк доступу до Єдиного державного реєстру, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили.

   • Прийняття рішення та включення до затвердженого Міністерством юстиції Переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація чи переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.
   • Для відновлення доступу до реєстрів, що був тимчасово припинений у зв’язку із введенням на території України воєнного стану, користувачам необхідно направити повідомлення до відповідної регіональної філії ДП «НАІС».
   • Надання доступу до реєстрів новим користувачам здійснюється за загальною процедурою у відповідності до Порядку забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Доступ до реєстрів надається користувачу на підставі договору, укладеного відповідно до загальних засад цивільного законодавства:

   • у разі якщо користувачем є посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування договір укладається між суб’єктом, у трудових відносинах з яким перебуває такий користувач, та адміністратором реєстрів;
   • у разі якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором реєстрів;
   • у разі якщо користувачем є приватний нотаріус, його помічник, договір укладається між приватним нотаріусом та адміністратором реєстрів.

Для отримання доступу до реєстрів суб’єкт подає відповідне замовлення адміністратору реєстрів, в якому обов’язково зазначаються, зокрема, такі відомості про користувача:

   • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) користувача (у тому числі у разі зміни таких відомостей, прізвище, ім’я та по батькові до змін);
   • дата народження;
   • серія (у разі наявності) та номер паспорта громадянина України, відомості про дату та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;
   • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадку відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган).

Ідентифікатори доступу до реєстрів надаються користувачу після встановлення його особи за паспортом громадянина України та здійснення інших заходів, необхідних для його ідентифікації, навчання його роботі з відповідними реєстрами (крім випадку, коли користувачем є особа, яка вже мала доступ до відповідного реєстру) та за умови використання ним кваліфікованого електронного підпису, для створення якого використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про електронні довірчі послуги», та є сумісним з програмним забезпеченням реєстрів.

Читайте також:

Особливості нотаріального посвідчення довіреностей на білому аркуші паперу

Чиновників державного та місцевого самоврядування зобов’яжуть подавати декларації не пізніше 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану

Верховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial