Визначено порядок подання файлів з показниками статистичної звітності до Національного банку після переходу на нове покоління СЕП

Також подовжено строк подання файла 2FX "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу"
 

Національний банк України повідомив, про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку надавачами звітності. Це пов’язано з переходом на нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП). Нові вимоги набувають чинності одночасно з переходом СЕП на роботу в цілодобовому режимі – з 1 квітня 2023 року.

Основні зміни стосуються нового порядку подання файлів з щоденною та декадною періодичністю подання. 

"Суттєвою зміною є визначення звітної дати для щоденних файлів, якою є наступний календарний день. Іншою суттєвою зміною є вимога формувати щоденні файли за останній календарний день місяця (тобто станом на 01 число), навіть якщо він припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день."

Водночас подання файлів до Національного банку відбувається лише в робочі дні.

Новий порядок формування та подання декадних файлів пов’язаний з необхідністю проведення контрольних перевірок декадної звітності зі щоденною звітністю.

Крім зазначеного, з метою удосконалення  вимог до звітності додатково вносяться зміни до порядку формування таких файлів: 

    • 36Х "Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів", 
    • 6KX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)", 
    • 20Х "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України",
    • C5X "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів". 

Також подовжено строк подання файла 2FX "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу".

Зазначені норми містить постанова Правління Національного банку України від 15 березня 2023 року № 25 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України", яка набирає чинності з 01 квітня 2023 року.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial