Вступила в дію постанова Постанова НБУ №42 про виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

Уточнено заходи з актуалізації даних про клієнтів.
 

Постанова Національного банку України від 11 березня 2022 року № 47 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 27 лютого 2022 року № 25 та виконання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу у зв’язку з уведенням воєнного стану»

У зв’язку з введенням воєнного стану Правління Національного банку України постановляє:

 1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 27 лютого 2022 року № 25 “Про заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в звʼязку із введенням воєнного стану” (зі змінами) щодо викласти в новій редакції:

“1. Банки не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та нормативноправовими актами Національного банку України, у разі проведення фінансових операцій із зарахування готівкових коштів:

   • на рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України з цією метою, для надання допомоги Збройним Силам України;
   • для благодійної допомоги на поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України, для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення: задоволення продовольчих потреб, облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів, забезпечення населення товарами першої необхідності, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини;
   • на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.”
 1. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими в сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк України (далі – СПФМ), якщо немає:

1) можливості встановити з клієнтом контакт або в разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта), можуть не вживати заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у:

   • пунктах 13‒16 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами) (далі ‒ Положення № 65), та
   • пунктах 13‒16 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107);

2) перешкод для актуалізації даних про клієнтів, здійснюють таку актуалізацію з використанням дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей, передбачених Положенням № 65 та Положенням № 107.

 1. СПФМ можуть приймати від фізичної особи ідентифікаційний документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, та якщо у фізичної особи немає іншого документа, що посвідчує особу, під час:
   • надання банківських або інших фінансових послуг,
   • встановлення ділових відносин

Постановою передбачено, що протягом дії воєнного стану інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечать цій постанові.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та діє протягом періоду дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Постанова офіційно опубліковано 11 березня 2022.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial