Створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводимуться не рідше ніж один раз на місяць.
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 967 створено та  затверджено склад Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики.

Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань:

1) підготовки пропозицій про застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

2) моніторингу ефективності реалізації санкцій.

Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану реалізації застосованих санкцій та моніторинг їх ефективності;

2) визначає причини, що призводять до неналежної підготовки пропозицій про застосування, скасування та внесення змін до санкцій та реалізації застосованих видів санкцій, вивчає результати діяльності у зазначеній сфері;

3) готує та подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки.

Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше ніж один раз на місяць.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial