Правомірність дій: товарні біржі можуть працювати лише за ліцензією НКЦПФР

Зазначені суб’єкти протягом всього періоду діяльності повинні відповідати ліцензійним умовам, які встановлені Законом України «Про товарні біржі» та нормативними актами Комісії.
 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомила про прийняття рішення щодо провадження професійної діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах за декларацією про провадження господарської діяльності у період воєнного стану.

Важливо, що суб’єкти господарювання, які надали до Міністерства економіки України декларації про провадження господарської діяльності без отримання ліцензії НКЦПФР на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, можуть здійснювати таку діяльність виключно після отримання ними в Комісії ліцензії на клірингову діяльність з визначення зобов’язань.

Зазначені суб’єкти протягом всього періоду діяльності повинні відповідати ліцензійним умовам, які встановлені Законом України «Про товарні біржі» та нормативними актами Комісії, а саме:

   • організаційним та операційним вимогам,
   • вимогам до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення та ліквідності,
   • кваліфікаційним вимогам до фахівців товарних бірж,
   • вимогам до технічного та програмного забезпечення,
   • вимогам щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал товарної біржі тощо.

Рішення набирає чинності з моменту його публікації на офіційному вебсайті Комісії.

Читайте також:

НКЦПФР: обов’язкова авторизація депозитарних установ в Центральному депозитарію

НКЦПФР дозволила обіг військових облігацій в доларах

НКЦПФР прийняла ряд рішень для забезпечення роботи фондового ринку та ринку капіталу у період дії воєнного стану

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial