Особливості видачі дубліката довіреності

Роз'яснення Міністерства юстиції.
 

Одним із видів нотаріальних дій є видача дубліката нотаріального документа, що зберігається у справах нотаріуса. Особливості такої видачі роз'яснило Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Дублікат - повторно оформлений службовий документ для використання замість втраченого чи пошкодженого оригіналу, який має таку саму юридичну силу.

Дублікат виготовляється на такому самому бланку, що й оригінал, містить аналогічну інформацію, що і в оригіналі, на ньому проставляються відбиток печатки установи і підписи посадових осіб, які мають право підпису цих документів на момент оформлення дубліката. На дублікаті проставляється у правому верхньому куті відмітка «Дублікат».

Згідно з вимогами статей 35, 53 ЗУ «Про нотаріат», глави 22 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України у разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія, нотаріус видає дублікат утраченого або зіпсованого документа.

Місце видачі дубліката документа

До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

Видача дублікатів заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвідчених

Державний нотаріус державного нотаріального архіву видає також дублікати заповітів, які надійшли на зберігання від посадових осіб, зазначених у статті 40 Закону «Про нотаріат».

Видача дубліката довіреності

Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей.

Зміст дубліката документа

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчуваний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Оскільки видача дубліката є нотаріальною дією, вона вчиняється після її оплати.

З огляду на вищевикладене, кожному громадянину забезпечене право звернутись у разі втрати або зіпсування документа до нотаріуса за отриманням дубліката утраченого або зіпсованого документа, посвідченого нотаріусом.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial