Нові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Лист Міністерства юстиції України від 09 липня 2021 року № 32032/8.4.4/32-21 «Щодо оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників»
 

Міністерство юстиції України додатково до листа від 11 червня 2021 року № 5178/8.4.4/32-21 надає інформацію стосовно оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі - КБВ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

Оновлення відомостей про КБВ в ЄДР, що розпочинається з 11 липня 2021 року, мають здійснити всі юридичні особи, щодо яких відповідно до закону в ЄДР мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 (далі - Наказ про структуру власності), незалежно від того, чи міститься про них актуальна інформація, чи вона потребує оновлення.

Перелік видів юридичних осіб, щодо яких не передбачено наявності в ЄДР відомостей про їх КБВ, визначено пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про реєстрацію), та, відповідно, вказані юридичні особи не мають подавати документи для оновлення інформації про КБВ.

Навіть якщо відомості про КБВ в ЄДР знаходяться в актуальному стані, для їх оновлення в цьому реєстрі на виконання прикінцевих положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» необхідно подати:

   • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4;
   • структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
   • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
   • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Також для оновлення відомостей про КБВ документи можуть бути подані разом із заявою щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5) у випадку, якщо у юридичної особи є потреба у проведенні реєстраційних дій відносно її відокремленого підрозділу.
Довідково: Міністерством юстиції України прийнято наказ від 08 липня 2021 року № 2398/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 895/36517, що набирає чинності з 11 липня 2021 року, яким викладено у новій редакції заяву щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5).

Мін’юст ще раз звертає увагу, що нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, для фізичної особи - резидента необхідно буде подавати лише у разі, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 13 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку (пункт 14 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію).

Міністерство юстиції України звертає увагу на те, що заповнюючи відповідну форму заяви з метою оновлення відомостей про КБВ в ЄДР, на першій сторінці заяви у розділі «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» необхідно поставити позначку напроти «відомості потребують оновлення» та заповнити сторінку 2 заяви. Якщо осіб, які є КБВ, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 2 заяви. При цьому в полі «Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» проставляється відповідно символ та число «№1», «№2» і т.д.

З 11 липня 2021 року також набирає чинності наказ Міністерства юстиції України прийнято від 29 червня 2021 року № 2320/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 червня 2021 року за № 858/36480, яким викладені в новій редакції форма 2 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)», форма 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування» та форма 6 «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи».

З огляду на те, що технічним адміністратором ЄДР державним підприємством «Національні інформаційні системи» наразі ще здійснюється доопрацювання програмного забезпечення ЄДР, надається алгоритм дій у вказаному реєстрі для суб’єктів державної реєстрації під час проведення реєстраційних дій, пов’язаних з оновленням відомостей про КБВ.

Читайте також:

ДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору

Мін’юст: Затверджено Положення про форму та зміст структури власності

Положення про форму та зміст структури власності

Лист Мін’юсту від 11.06.2021 р. №5178/8.4.4/32-21 Щодо затвердження Положення про форму та зміст структури власності

Мінфін: Зразки складання схематичного зображення структури власності

Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб

Презентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»

Чи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?

Верховний Суд опублікував Огляд судової практики КАС ВС щодо бенефіціарних власників доходу

Зміни до перелік відомостей у статуті ТОВ

Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial