Нові роз’яснення ДПС щодо взяття рахунків на облік

Лист ДПСУ від 04.07.2022 р. № 4871/5/99-00-12-01-02-05 Про взяття рахунків на облік.
 

Державна податкова служба України відповідно до листа Національного банку України від 09.06.2022 № 57-0010/40363 (вх. ДПС № 29026/5 від 10.06.2022) про взяття рахунків на облік повідомляє.

Банки та інші фінансові установи зобов’язані відповідно до пункту 69.2 статті 69 Податкового кодексу України (далі – Кодекс):

  • надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник, у день відкриття/закриття рахунка.

Контролюючий орган відповідно до пункту 69.3 статті 69 Кодексу:

  • не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Якщо контролюючий орган протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунка на облік:

  • такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою – у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення згідно з порядком подання повідомлень, встановленим відповідно до пункту 69.5 цієї статті.

Згідно з пунктом 69.4 статті 69 Кодексу датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у банках та інших фінансових установах є:

  • дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунка на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим пункту 69.3 цієї статті.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” введено воєнний стан.

Пунктом 11 розділу I Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану” пункт 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу доповнено, зокрема, підпунктом 69.17, яким установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для банків, інших фінансових установ та контролюючих органів зупиняється:

  • перебіг строків, визначених для надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків,
  • та повідомлень про взяття рахунку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік.

Рахунок вважається взятим на облік у разі:

  • отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або за мовчазною згодою, якщо таке повідомлення не отримано,
  • датою та часом взяття рахунку на облік у такому разі вважаються дата та час отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

У разі неотримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення по таких рахунках:

  • можуть здійснюватися видаткові операції без отримання підтвердження щодо взяття їх на облік у контролюючому органі.

Отже, згідно із зазначеним банки та інші фінансові установи не звільняються від обов’язку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

Наразі інформаційно-комунікаційна система ДПС працює у штатному режимі, ДПС зі свого боку забезпечує обмін документами між ДПС та банками, іншими фінансовими установами відповідно до вимог статті 69 Кодексу та Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.09.2015 за № 1058/27503 (зі змінами).

З метою забезпечення дотримання банками та фінансовими установами положень Кодексу, отримання фінансовими установами від ДПС повідомлення-відповіді про взяття рахунків на облік у контролюючих органах:

  • ДПС рекомендує банкам надіслати до ДПС, у т. ч. повторно, повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків за весь період з початку дії воєнного стану в Україні, щодо яких у банків відсутні такі повідомлення.

За наявності у банку повідомлення-відповіді ДПС про взяття на облік рахунку, відкритого у період дії воєнного стану в Україні:

  • не застосовуються до банків санкції, встановлені пунктами 118.1 та 118.2 статті 118 Кодексу, за неподання відповідним контролюючим органам в установлений статтею 69 Кодексу строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків чи здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку на облік.

Лист ДПС від 28.02.2022 № 1/5/99-00-12-01-15 втратив актуальність, просимо вважати його таким, що втратив чинність.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial