Рішення НКЦПФР у зв’язку із введенням воєнного стану.
 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку) на позачерговому засіданні 24 лютого прийняла низку таких рішень:

   • тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку осіб, які провадять клірингову діяльність, окрім проведення операцій, необхідних для здійснення Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики і Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.
   • Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів системи депозитарного обліку, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.
   • Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року:
    • компаніям з управління активами, зберігачам активів ІСІ та зберігачам активів НПФ зупинити проведення операцій з активами ІСІ та НПФ відповідно;
    • адміністраторам недержавних пенсійних фондів зупинити проведення операцій в системах персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, крім проведення операцій, передбачених пунктом 4 цього рішення;
    • особам, які провадять діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, зупинити проведення операцій з активами ФФБ та ФОН;
    • адміністраторам недержавних пенсійних фондів невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів систем персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до ДУ «АРІФРУ» у вигляді архівних файлів в форматі *.ZIP через кабінет інформаційних послуг ДУ «АРІФРУ». ДУ «АРІФРУ» забезпечити подальше передання отриманої інформації до Комісії для подальшого зберігання отриманої інформації;
    • управителям  ФФБ/ФОН невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів внутрішніх систем обліку управителя, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до ДУ «АРІФРУ» у вигляді архівних файлів в форматі *.ZIP через кабінет інформаційних послуг ДУ «АРІФРУ». ДУ «АРІФРУ» забезпечити подальше передання отриманої інформації до Комісії для подальшого зберігання отриманої інформації.

Регулятор робить все, щоб зберегти дані і запобігти їхній втраті, і закликає всіх сприяти йому в цьому.

Читайте також:

Про роботу банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 року в умовах воєнного стану по всій території України

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial