Мінфін надав рекомендації щодо виконання вимог Загального стандарту звітності CRS

Лист Міністерства фінансів України від 30.06.2023 № 44010-09-10/17891 "Щодо виконання вимог Загального стандарту звітності CRS"
 

У зв’язку з тим, що з 1 липня 2023 року фінансові агенти зобов’язані виконувати вимоги статті 393 розділу I Податкового кодексу України та здійснювати належну комплексну перевірку фінансових рахунків відповідно до Загального стандарту звітності CRS, Міністерство фінансів України опублікувало Лист Міністерства фінансів України від 30.06.2023 № 44010-09-10/17891 "Щодо виконання вимог Загального стандарту звітності CRS"

 В тексті листа  йдеться про те, що 19 серпня 2022 року Державна податкова служба України підписала Багатосторонню угоду компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі – Багатостороння угода CRS), яка забезпечує можливість щорічного автоматичного обміну інформацією про визначені види фінансових рахунків між компетентними органами юрисдикцій, які є сторонами вказаної угоди.

Для забезпечення приєднання України до системи міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS 20 березня 2023 року Верховною Радою прийнято Закон України № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки», який набрав чинність 28 квітня 2023 року (далі – Закон 2970).

Закон 2970 вносить зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та доповнює його новою статтею 393, яка регулює права та обов’язки фінансових агентів, їх клієнтів (власників рахунків) та контролюючих органів (ДПС) у зв’язку зі збором інформації про фінансові рахунки та автоматичним обміном цією інформацією з державами-партнерами за Багатосторонньою угодою CRS.

Законом 2970 вводиться новий термін «Загальний стандарт звітності CRS», який, як і Багатостороння угода, містить пряме посилання на документ ОЕСР, включаючи коментар до Стандарту.

Відповідно до підпункту 393.1.1 статті 393 розділу І Кодексу, стаття 393 визначає основні вимоги до встановлення фінансовими агентами підзвітних рахунків та подання звітів про підзвітні рахунки для цілей Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS. Згідно з підпунктом 393.1.2 статті 393 розділу І Кодексу, для цілей Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS терміни, визначені Кодексом, мають застосовуватися та тлумачитися з урахуванням Угоди FATCA, Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS, відповідно у частині, в якій вони не суперечать Угоді FATCA та Загальному стандарту звітності CRS, залежно від того, для цілей якого міжнародного договору застосовується відповідний термін.

Згідно з підпунктом 393.1.3 тієї ж статті Кодексу, у статті 393 поняття «заходи належної комплексної перевірки» означає для цілей Багатосторонньої угоди CRS – заходи, визначені у розділах II-VII Загального стандарту звітності CRS.

Відповідно до підпункту 393.1.4 статті 393 розділу І Кодексу, Мінфін встановлює порядок застосування Загального стандарту звітності CRS (далі – Порядок застосування CRS). Правила Порядку застосування CRS включають положення розділів I-VIII Загального стандарту звітності CRS з урахуванням змін та доповнень, допустимих або передбачених зазначеним стандартом.

З метою затвердження Порядку застосування CRS, Міністерство фінансів України прийняло наказ від 26.05.2023 № 282 «Про затвердження Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information)», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 року за № 1090/40146 (даді – наказ Мінфіну № 282).

Зазначений наказ оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну за посиланням

Відповідно до підпункту 531.1 пункту 531 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, вимоги статті 393 цього Кодексу в частині, що стосується застосування фінансовими агентами Загального стандарту звітності CRS для цілей виконання вимог Багатосторонньої угоди CRS, застосовуються з 1 липня 2023 року. Для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS першим звітним періодом є період, що розпочинається 1 липня 2023 року та завершується 31 грудня 2023 року.

В листі увага звертається на те, що відповідно до підпункту 531.2 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу до набрання чинності нормативно-правовим актом, затвердженим відповідно до підпункту 393.1.4 пункту 393.1 статті 393 Кодексу (йдеться про Порядок застосування CRS), підзвітні фінансові установи зобов’язані застосовувати правила належної комплексної перевірки, визначені розділами II-VIII Загального стандарту звітності CRS, на/щодо таких дат:

1) для цілей пункту С(6) розділу III та пункту С(9) розділу VIII Загального стандарту звітності CRS щодо існуючих рахунків – 30 червня 2023 року;

2) для цілей пункту D розділу III Загального стандарту звітності CRS перевірка існуючих рахунків фізичних осіб має бути завершена:

до 31 грудня 2023 року – для рахунків з високою вартістю у значенні, наведеному в розділі VIII Загального стандарту звітності CRS;

до 31 грудня 2024 року – для рахунків з низькою вартістю у значенні, наведеному в розділі VIII Загального стандарту звітності CRS;

3) для цілей пунктів А та В розділу V Загального стандарту звітності CRS застосовуються дати 30 червня 2023 року та 31 грудня 2023 року;

4) для цілей пункту E(1) розділу V Загального стандарту звітності CRS перевірка існуючих рахунків організацій із сукупним залишком або вартістю, що перевищує суму в гривні, еквівалентну 250000 доларів США станом на 30 червня 2023 року, має бути завершена до 31 грудня 2024 року;

5) для цілей пункту E(2) розділу V Загального стандарту звітності CRS перевірка існуючих рахунків організацій із сукупним залишком або вартістю, що не перевищує суму в гривні, еквівалентну 250000 доларів США станом на 30 червня 2023 року, але перевищує еквівалент 250000 доларів США у гривні станом на 31 грудня 2023 року або будь-якого наступного року, має бути завершена протягом календарного року, наступного за роком, протягом якого загальний баланс або вартість рахунку перевищить суму в гривні, еквівалентну 250000 доларів США;

6) для цілей пункту В(8)(b) розділу VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «кваліфікований емітент кредитної картки» застосовується дата 1 липня 2023 року;

7) для цілей пункту С(10) розділу VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «новий рахунок» застосовується дата 1 липня 2023 року або пізніша дата;

8) для цілей пункту С(14) розділу VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «рахунок з низькою вартістю» застосовується дата 30 червня 2023 року;

9) для цілей пункту С(15) розділу VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «рахунок з високою вартістю» застосовується дата 30 червня 2023 року;

10) для цілей пункту С(17)(f)(ii) розділу VIII Загального стандарту звітності CRS застосовується дата 1 липня 2023 року.

Текст Стандарту з коментарем до нього доступні за посиланням.

Водночас Мінфін повідомляє, що листи міністерств не встановлюють норм права, мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial