Загальний стандарт звітності CRS

Що таке CRS?

В епоху глобалізації та швидкого розвитку фінансові системи стають все більше взаємопов’язаними, тому ключовим елементом міжнародної співпраці стає ефективний автоматичний обмін податковою інформацією між країнами. Важливим рішенням в цьому контексті є Common Reporting Standard (CRS), який забезпечує успішний обмін даними про банківські рахунки громадян інших країн, що сприяє покращенню фінансової безпеки та боротьбі з податковими зловживаннями.

Розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), стандарт CRS вступив в силу у 2017 році, встановивши нові вимоги в області податкової транспарентності. На даний момент до нього приєдналися понад 110 країн, в тому числі Україна.

Важливо враховувати, що автоматизований обмін даними про фінансові операції по рахунках резидентів інших країн відбувається лише за умови, якщо обидві країни мають діючий MCAA CRS, імплементували положення Стандарту CRS в своє законодавство та сповістили Секретаріат ОЕСР про відповідність вимогам стандарту. Такий підхід сприяє ефективному виявленню та уникненню податкових ухилень та стає кроком у напрямку світової фінансової стабільності.

CRS в Україні

Україна, ставши учасницею CRS у 2022 році, зробила важливий крок для збільшення прозорості фінансових операцій та боротьби з податковими злочинами. У контексті виконання своїх зобов’язань в рамках багатосторонньої угоди, Україна не лише узгодила своє законодавство з вимогами CRS, але й вдосконалила систему обліку та контролю за фінансовими операціями. Таке рішення дозволяє не тільки забезпечити сумісність з міжнародними стандартами, але й створює підґрунтя для стабільного економічного розвитку країни.

Згідно загальних вимог CRS фінансові установи України повинні проводити належну перевірку рахунків, визначаючи їх статус як підзвітних. У випадку, якщо рахунок підтверджується як підзвітний, фінансова установа повинна включити дані про нього у звіт та передати цей звіт до Державної податкової служби України. Надалі така інформація буде передана до компетентного органу юрисдикції резидентства підзвітної особи.

Для громадян України з рахунками в інших країнах, учасницях CRS, приєднання до стандарту означає, що їхні фінансові дані можуть бути передані податковим органам України для перевірки дотримання законодавства про оподаткування. Важливо враховувати, що CRS система в Україні передбачає передачу лише необхідної інформації та захист особистих даних клієнтів, забезпечуючи відповідність вимогам конфіденційності.

Угода про обмін податковою інформацією

Угода про обмін податковою інформацією вимагає, щоб всі фінансові установи України щорічно подавали дані про рахунки резидентів інших країн, що беруть участь у стандарті CRS. Отримавши відповідну інформацію, Україна буде передавати ці дані CRS-партнерам щодо рахунків нерезидентів, відкритих в Україні, у відповідь отримуватиме дані про стан рахунків українців за кордоном. Даний автоматичний обмін проводитиметься щороку, де учасники CRS угоди обмінюватимуться річними відомостями про фінансовий стан відповідних рахунків.

В межах автоматичного фінансового обміну про рахунки нерезидентів передачі підлягатимуть такі дані:

 • Ідентифікаційні дані власника рахунку:
  • Ім’я
  • Адреса
  • Ідентифікаційний номер
 • Ідентифікаційні дані фінансової установи:
  • Назва
  • Місцезнаходження
 • Дані про рахунок:
  • Дата відкриття рахунку
  • Тип рахунку
  • Баланс рахунку
  • Дохід та/або капітальний приріст, отриманий на рахунку

Кого стосується CRS та як відбувається перевірка?

CRS стандарт застосовується до всіх фізичних та юридичних осіб, які зареєстровані в Україні та мають рахунки клієнтів, які є резидентами інших країн-учасниць багатосторонньої угоди про обмін податковою інформацією. Згідно з цим, фінансові установи мають право збирати відомості про їхні фінансові операції, які потім передають податковим органам країни, де ці особи є резидентами.

Процес перевірки відповідності вимогам CRS включає в себе кілька етапів:

 1. Ідентифікація фінансової установи. Фінансова установа повинна визначити, чи підпадає вона під дію CRS. Це можна зробити, перевіривши, чи зареєстрована установа в країні-учасниці угоди.
 2. Збір інформації. Фінансова установа повинна зібрати інформацію про рахунки своїх клієнтів, які є резидентами інших країн-учасниць угоди. Цю інформацію можна отримати з різних джерел, наприклад, від клієнтів, з фінансових документів, з державних реєстрів.
 3. Перевірка інформації. Фінансова установа повинна перевірити зібрану інформацію на відповідність вимогам CRS. Це включає в себе перевірку правильності та повноти інформації, а також перевірку на наявність ознак відмивання грошей, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів.
 4. Надання інформації податковим органам. Фінансова установа повинна надати зібрану інформацію податковим органам своєї країни до 30 червня року, наступного за звітним.

Які рахунки підпадають під перевірку CRS та що таке документ самостійної оцінки?

Під перевірку CRS підпадають всі рахунки, які відповідають наступним критеріям:

 • Рахунок відкритий у фінансовій установі, яка зареєстрована в країні-учасниці угоди CRS.
 • Рахунок відкритий на ім’я фізичної або юридичної особи, яка є резидентом іншої країни-учасниці угоди CRS.
 • Баланс рахунку на кінець звітного року становить не менше 100 000 євро або його еквівалент в інших валютах.

Однак, існують певні винятки з цих критеріїв. Від перевірки CRS звільняються рахунки з таких категорій:

 • Рахунки, відкриті для цілей, не пов’язаних з оподаткуванням, таких як благодійні внески, пенсійні внески або внески до страхових компаній.
 • Рахунки, відкриті для торгівлі цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.
 • Рахунки, відкриті для фінансових операцій, які не є значними з точки зору оподаткування.

При відкритті нових рахунків фізичних осіб або при зміні даних про особу, незалежно від вартості рахунку, підзвітна фінансова установа завжди зобов’язана отримати документ самостійної оцінки (CRS-Self-Assessment Document, CRS-SAD). У цьому документі клієнт підтверджує, що він є резидентом країни-учасниці угоди та його рахунок підпадає під перевірку CRS.

Фінансова установа повинна перевірити інформацію, зазначену в CRS-SAD, на відповідність вимогам CRS. Якщо фінансова установа має підстави вважати, що інформація є неточною або недостовірною, вона може вимагати від клієнта надати додаткові документи, що підтверджують його резидентство.

Відповідальність за невиконання вимог CRS стандарту

Відповідальність за невиконання вимог стандарту CRS визначається законами країни-учасниці відповідної угоди. В Україні фінансові установи, які порушують вимоги CRS, підлягають адміністративній відповідальності, включаючи накладення штрафів. Санкції розповсюджуються також на власників рахунків, які надають недостовірну інформацію. В разі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбачена кримінальна відповідальність, включаючи позбавлення волі та конфіскацію майна.

Крім того, CRS система передбачає окрему відповідальність для контролерів закордонних компаній, які належать українським резидентами. До їхніх обов’язків входить складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії відповідно до вимог CRS. За несвоєчасне подання або ухилення від подання звітів передбачено санкції у вигляді штрафу.

Такий режим відповідальності спрямований на забезпечення ефективності та надійності механізмів обміну податковою інформацією, а також для підтримки фінансової прозорості на міжнародному рівні.

2 Січня, 2024

ДПС інформує фінансових агентів про оновлення Інформаційного листа № 5/2023 «Практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS»

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial