Мін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

Лист Міністерства юстиції України від 24 листопада 2021 року № 113677/124754-33-21/8.4.4 «Щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи»
 

Міністерство юстиції України в межах компетенції надає інформаційне роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі – КБВ), за результатами розгляду листа адвокатського об’єднання «Національна правова палата» від 08 жовтня 2021 року.

Щодо подання відомостей про КБВ після набрання чинності Законом України від 08 жовтня 2021 року № 1805-IX «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Розглядаючи порушені у Вашому листі питання, пов’язані із поданням інформації про КБВ, зазначаємо, що прийнятий 06 грудня 2019 року Верховною Радою України Закон України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-ІХ) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Пунктом 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IХ було встановлено, що юридичні особи повинні оновити інформацію про КБВ протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджується форма та зміст структури власності.
Так, Положення про форму та зміст структури власності затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 (далі – Положення про структуру власності) та набрало чинності 11 липня 2021 року.

Враховуючи вищезазначене, відлік строку оновлення інформації про КБВ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) на виконання пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IХ розпочався з 11 липня 2021 року та мав завершитися 11 жовтня 2021 року.
Проте 8 жовтня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1805-IX «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким внесено зміни до пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX в частині продовження терміну для оновлення відомостей про КБВ у Єдиному державному реєстрі з трьох місяців до одного року.
Відповідно, термін для оновлення зазначених відомостей продовжено до 11 липня 2022 року (включно).

Аналізуючи вищезазначені положення чинного законодавства можемо говорити, що зобов’язання щодо оновлення відомостей про КБВ залишилося незмінним, лише продовжено строк для такого оновлення з метою сприяння розвантаженню суб’єктів господарювання та державних реєстраторів.
Отже, якщо юридична особа встигла оновити інформацію про КБВ до 11 жовтня 2021 року, то у неї відсутня необхідність повторно до 11 липня 2022 року оновлювати зазначені відомості на виконання пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX.

Щодо щорічного підтвердження відомостей про КБВ

Зобов’язання щорічного підтвердження відомостей про КБВ встановлено статтею 17-1 Закону про реєстрацію, якою вказаний закон доповнено Законом№ 361-ІХ.
При цьому варто звернути Вашу увагу, що побудова Закону № 361-ІХ є логічно-послідовною. Так, є норми, які першочергово зобов’язують оновити відомості про КБВ у Єдиному державному реєстрі (пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення»), а вже потім виникає необхідність щорічно підтверджувати дану інформацію.
Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що процес щорічного підтвердження відомостей про КБВ відповідно до положень статті 171 Закону про реєстрацію має розпочатися після завершення процедури оновлення зазначених відомостей незалежно від того чи була оновлена інформація у 2021 році чи у 2022 році, тобто з нового календарного року – з 01 січня 2023 року.
Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 15 липня, то обов’язок щодо подання документів відповідно до положень статті 171 Закону про реєстрацію, тобто щодо підтвердження актуальності відомостей про КБВ, які вже мають бути оновлені у Єдиному державному реєстрі, в неї виникає з 15 липня 2023 року.
Разом з тим зауважуємо, що аналогічна позиція щодо початку відліку строку для щорічного підтвердження відомостей про КБВ з нового календарного року була викладена у листі Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21.
Також, звертаємо Вашу увагу, що на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано низку законопроєктів, які змінюють перелік суб’єктів господарювання, щодо яких вносяться відомості про КБВ та подається структура власності до Єдиного державного реєстру, а також підхід стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ, зокрема, проєкти Законів України:

    • «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» (реєстр. № 6131 від 05 жовтня 2021 року);
    • «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» щодо розширення переліку юридичних осіб, які не надають відомості про кінцевого бенефіціарного власника» (реєстр. № 6131-1 від 05 жовтня 2021 року);
    • «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» щодо вдосконалення інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи» (реєстр. № 6131-2 від 19 жовтня 2021 року);
    • «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (реєстр. № 6320 від 18 листопада 2021 року).

Враховуючи порушені у Вашому листі питання, інформуємо про необхідність слідкувати за подальшою долею вищезазначених проєктів нормативно-правових актів. Мін’юстом, у свою чергу, у разі будь-яких змін буде надано додаткове роз’яснення з цього питання на своєму вебсайті.

Щодо деяких питань, пов’язаних із визначенням КБВ асоціацій, а також схематичним відображенням структури власності для громадських організацій

З аналізу положень статті 17 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) можна дійти висновку, що для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ на виконання прикінцевих положень Закону № 361-ІХ державному реєстратору необхідно подати,
зокрема, структуру власності за формою та змістом відповідно до Положення про структуру власності.
Підпунктом 2 пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (зі змінами), визначено, що одним із основних завдань Міністерства фінансів України є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Також, відповідно до підпункту 90 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство фінансів України відповідно до покладених на нього завдань здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінфіну, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
Враховуючи зазначене та з метою отримання більш детального роз’яснення щодо схематичного зображення структури власності для громадських організацій, а також визначенням КБВ асоціацій як договірних об’єднань, створених з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, рекомендуємо звернутись до Міністерства фінансів України.

Щодо правильності відліку 14 календарних днів з метою щорічного підтвердження відомостей про КБВ для юридичних осіб, зареєстрованих до 01 липня 2004 року

З набранням чинності Закону про реєстрацію, тобто з 01 липня 2004 року розпочалось функціонування та формування Єдиного державного реєстру.
З моменту запуску Єдиного державного реєстру у ньому містяться відомості про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, щодо яких проведені певні реєстраційні дії починаючи з 01 липня 2004 року, а також відомості щодо тих суб’єктів, державна реєстрація яких була проведена до 01 липня 2004 року, шляхом реалізації функції включення відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, відомості про яких не містилися в Єдиному державному реєстрі.
Статтями 87, 89 та 91 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її
створення.
Законом № 361-IX доповнено Закон про реєстрацію статтею 171, якою визначено перелік документів, що подаються для підтвердження відомостей про КБВ щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.
Так, нормами чинного законодавства чітко врегульовано, що протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення юридичної особи мають щорічно підтверджуватися відомості про КБВ, а не з дати запису в Єдиному державному реєстрі, коли відомості щодо юридичної особи, державна реєстрація якої була проведена до 01 липня 2004 року, внесені до вказаного реєстру.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial