Змінено порядок отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

З 21.06.2022 у зв’язку з відсутністю доступу до онлайн сервісу з надання інформаційних довідок з цього реєстру, відомості з Єдиного реєстру підприємств можна отримати у формі інформаційного листа.
 

Відомості про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство та інші відомості з питань банкрутства містяться в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Єдиний реєстр підприємств).

 З 21.06.2022 у зв’язку з відсутністю доступу до онлайн сервісу з надання інформаційних довідок з цього реєстру, відомості з Єдиного реєстру підприємств можна отримати у формі інформаційного листа (відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.06.2022 № 2513/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2022 за № 675/38011, опублікованого в Офіційному віснику України 21.06.2022 № 48, яким внесено зміни до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1106/19844 (далі – Положення) https://minjust.gov.ua/files/general/2022/06/21/20220621184000-32.docx) про це повідомляє Мін’юст.

Зокрема, відповідно до встановленого цим наказом порядку, надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі інформаційних листів здійснюється за відповідним запитом (письмовим або електронним) у разі обмеження в установлених законодавством випадках доступу до вебсайту, на якому подається електронний запит на отримання скороченої чи повної інформаційної довідки, або наявності протягом більше як однієї доби технічних проблем із доступом до такого офіційного вебсайту.

Запит про надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі інформаційного листа надсилається до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація, або до Міністерства юстиції України – у разі необхідності в оперативному отриманні відомостей щодо суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

У запиті про надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств у формі інформаційного листа (далі – Запит) вказуються такі обов’язкові параметри:

    • найменування і код боржника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців);
    • найменування і код запитувача за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб), повна адреса місцезнаходження, місця проживання (перебування) запитувача.

У разі, коли адреса державної реєстрації запитувача – фізичної особипідприємця не збігається з фактичним місцем проживання (перебування), така особа може вказати про це в Запиті з наданням підтвердження фактичного проживання (перебування) на відповідній території.

Підтвердженням місця проживання (перебування) запитувача може бути, у тому числі, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У Запиті також вказуються підстави для отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей. Запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового Запиту або із застосуванням електронного підпису при поданні електронного Запиту).

При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 3.6 розділу ІІІ Положення інформаційний лист з відомостями з Єдиного реєстру підприємств не надається у разі, якщо із вказаної запитувачем адреси місцезнаходження, місця проживання (перебування) вбачається його перебування на території, яка включена до Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 01 квітня 2022 року № 1307/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2022 року за № 386/37722 (із змінами та доповненнями).

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial