Затверджено доказові стандарти для внесення змін у санкційні переліки та переліки терористів

Кабміном затверджена відповідна Постанова №977 від 12.09.2023
 

Кабінет міністрів України Постановою № 977 від 12 вересня 2023 р. затвердив доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Вказані доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – доказові стандарти) визначають достатні підстави, за підтвердження наявності/відсутності яких можливо вважати, що фізичні особи, юридичні особи та організації відповідають критеріям, визначеним відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН, санкційних переліків іноземних держав (далі – санкційні переліки) та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб) у межах виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Дані доказові стандарти визначають критерії та умови, яким має відповідати особа, щоб це було достатньою підставою вважати, що особа відповідає, визначеним умовам та наявна перевірена, підтверджена документально інформація для включення її до переліку осіб, а також у санкційні переліки іноземних держав.

А також визначено перелік джерел походження документально підтвердженої інформації, яку можливо використовувати як доказову базу.

Ці доказові стандарти використовуються Службою безпеки під час:

  • здійснення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, у порядку, що визначений законодавством у сфері боротьби з тероризмом, з метою вирішення питань, пов’язаних із виявленням осіб, які відповідають критеріям, визначеним відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення до/з санкційних переліків та переліку осіб;
  • оперативної перевірки інформації про відповідність осіб визначеним критеріям у межах відповідного запиту іноземної держави, з метою встановлення факту відповідності/невідповідності осіб таким критеріям для ініціювання в судовому порядку згідно із законом питання про включення/виключення осіб до/з переліку осіб, та/або подання пропозицій до відповідних комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав щодо включення/виключення таких осіб до/з відповідних санкційних переліків.

В доказових стандартах також прописано хто формує висновок за результатами проведеного аналізу відповідної інформації,  які він має містити параметри, та процедуру подальшого його руху для прийняття рішення про включення/виключення осіб до/з переліку осіб, та/або подання пропозицій до відповідних комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав щодо включення/виключення таких осіб до/з відповідних санкційних переліків.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial