Верховна Рада підтримала Законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»
 

Прийнято за основу проєкт Закону України № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»

Міністр юстиції України Денис Малюська наголосив, що прийняття та подальша імплементація проекту Закону створить умови для:

   • встановлення правових та організаційних засад функціонування системи запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів);
   • визначення змісту та порядку застосування заходів впливу до цих осіб;
   • подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, а також уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові;
   • забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету.

Законопроєкт складається з таких основних положень, а саме:

1. Визначає критерії, за якими особа вважається олігархом.

Олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак, а саме:

   • бере участь у політичному житті;
   • має значний вплив на засоби масової інформації;
   • є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
   • підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

2. Передбачає створення Реєстру олігархів та визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення.

Проектом пропонується особам, які включені до Реєстру, заборонити:

   • здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»;
   • бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об’єктів великої приватизації.

3. Визначає, що рішення про включення до цього реєстру приймає Рада національної безпеки і оборони України.

РНБО може прийняти таке рішення за поданням будь-якого члену РНБО, Кабінету Міністрів України, СБУ, Нацбанку або Антимонопольного комітету.

4. Встановлює обов’язкове декларування топ-чиновниками контактів з олігархами або їх представниками.

5. Визначає правові підстави для прийняття рішення про виключення осіб з Реєстру олігархів.

Рішення про виключення відповідної особи з Реєстру олігархів прийматиметься РНБО у разі встановлення факту відсутності у такої особи не менше двох ознак, визначених законопроектом.

У проекті передбачається, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, та втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial