НБУ спростив валютний нагляд для експортерів

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів з акредитивною формою розрахунків та розширив можливості проведення страховими брокерами валютних операцій у страховій діяльності.
 

Зміни в валютному нагляді для експортерів з акредитивною формою розрахунків

Національний банк спростив валютний нагляд для експортних операцій українських компаній, що здійснюються з використанням акредитивної форми розрахунків. Відтепер контроль за дотриманням граничних строків розрахунків за такими операціями може припинятися з моменту отримання підприємством коштів від банку в межах акредитиву.

Спрощення знизить адміністративне навантаження на банки і бізнес. Також воно сприятиме поширенню використання інструментів торговельного фінансування. Перерахування за акредитивом може здійснюватися раніше фактичних розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що робить цей інструмент корисним для експортерів. Дані зміни викладені в новій редакції підпункту 2 пункту 9 розділу ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (Постанова НБУ №5):

“2) у разі експорту товару ‒ після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом, відкритим на користь резидента за операцією з експорту товару, або в порядку, визначеномупунктом 162 розділу IV цієї Інструкції;”.

Розширені можливості проведення страховими (перестраховими) брокерами валютних операцій у страховій діяльності

Крім цього, НБУ розширив можливості проведення страховими (перестраховими) брокерами валютних операцій у страховій діяльності. Змінами до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (Постанова НБУ №5), їм надана можливість у визначених випадках проводити валютні операції за договорами страхування зі страховиками-нерезидентами.

А саме, пункт 84 розділу VIII , після абзацу першого доповнено новим абзацом другим такого змісту:

“Страхові (перестрахові) брокери-резиденти мають правокупувати іноземну валюту для здійснення розрахунків за договорами про страхування з страховиками-нерезидентами виключно із страхування ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв’язку з таким транспортуванням товарів.”.

Набуття чинності змін в валютному нагляді

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України №126 від 27 серпня 2020 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та набувають чинності 29 серпня 2020 року.

Читайте також:

(фото з сайту pixabay)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжено

Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.

Close