Обговорення нового порядку погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації

Обговорення нового порядку погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX.
 

Міністерство фінансів України на виконання вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації» (далі – проект наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Положення проекту наказу спрямовано на приведення розпорядчих документів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог законодавства.

Проблема, яка потребує розв’язання

Верховною Радою України 06 грудня 2019 прийнято ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі –Закон № 361-IX), який набрав чинності 28 квітня 2020 року. Згідно з пунктом 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі –СПФМ) у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 11, 12 частини другої статті 8 Закону № 361-IX, з об’єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання – електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних із архівів тощо) зобов’язаний погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації в порядку встановленому Мінфіном.

Суть проекту акта

Положення проекту наказу відповідно до пункту 7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX забезпечують перегляд і скасування нормативно-правових актів Мінфіну, що суперечить Закону № 361-IX.

Проектом наказу пропонується:

  • визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 08 липня 2015 року № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 липня 2015 року за № 900/27345;
  • затвердити Порядокпогодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації(далі -Порядок).

Положеннями проекту Порядку передбачено:

  • можливість подачі до Держфінмоніторингу заяви про збільшення строків подання запитуваної інформації в електронному чи паперовому вигляді;
  • конкретизується строк в який СПФМ повинен податизаяву(не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту);
  • встановлюються вимоги до інформації, яка повинна міститься в заяві.

Крім того, проектом Порядком передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв СПФМ, прийняття рішення стосовно результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

Проект наказу з метою забезпечення громадського обговорення розміщено на офіційних вебсайтах Міністерства фінансів України(www.mof.gov.ua).

Проект наказу потребує погодження з:

  • Національним банком України,
  • Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
  • Державною регуляторною службою України,
  • Міністерством цифрової трансформації України,
  • Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством юстиції України.

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка

(фото з сайту pixabay)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Затверджено порядок обміну інформації між ДСФМ та Мін’юст

Підвищено ефективність здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства з питань фінмоніторингу

Close