Зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

Зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

Постанова набрала чинності з 14 листопада 2020р.
 

З метою вдосконалення порядку здійснення операторами поштового зв’язку фінансового моніторингу Національний банк постановою Правління №145 від 12 листопада 2020 року вніс зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року №107, а саме в Додатку 2 до Положення, після пункту 33 доповнив новим пунктом 331 такого змісту:

331.Оператор поштового зв’язку в разі проведення виплат пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню, визначених законодавством України (далі–пенсії/соціальні допомоги), на підставі укладених договорів з органами Пенсійного фонду України, органами праці та соціального захисту населення, відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, іншими уповноваженими органами нарахування та здійснення соціальних виплат (далі – уповноважений орган), якщо такі виплати здійснюються на суму від 5 тисяч до 30 тисяч гривень, може здійснити ідентифікацію та верифікацію клієнта – фізичної особи (представника клієнта) шляхом звіряння даних пред’явленого клієнтом (представником клієнта) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу клієнта (для представника клієнта також документа, що підтверджує його повноваження), з даними, зазначеними уповноваженим органом у виплатних документах, форма і зміст яких установлені законодавством України (далі –виплатні документи)/даними, зазначеними клієнтом (представником клієнта) у бланку поштового переказу.

Після звіряння даних оператором поштового зв’язку клієнт (представник клієнта) проставляє свій власноручний підпис із зазначенням дати одержання пенсії/соціальної допомоги, а працівник оператора поштового зв’язку – власноручний підпис у відповідних графах виплатних документів/бланку поштового переказу.

Оператор поштового зв’язку зобов’язаний зберігати виплатні документи/бланки поштових переказів із проставленими власноручними 2 підписами клієнта (представника клієнта) та датами одержання пенсії/соціальної допомоги або їх копії, засвідчені уповноваженим працівником оператора поштового зв’язку, протягом строків, визначених Законом про ПВК/ФТ.”.

Постанова набрала чинності з 14 листопада 2020р.

Нагадаємо, що в жовтні 2020р. НБУ вніс зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

(фото з сайту pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
США продовжили санкції за поширення зброї масового знищення

Рішенням президента цей стан продовжений на один рік.

Close