Мінцифра: Створення легального і сприятливого середовища в Україні для роботи з віртуальними активами

Мінцифра: Створення легального і сприятливого середовища в Україні для роботи з віртуальними активами

Законопроєкт “Про віртуальні активи”
 

Поточний розвиток технологій та ринків в Україні та світі мав своїм наслідком створення нових об’єктів цивільних прав, що існують виключно у цифровій (нематеріальній) формі, фактично перебувають у цивільному обігу та істотним чином впливають на суспільно-економічні відносини, формуючи особливий та новий ринок.

Необхідним елементом нової економічної парадигми будь-якої держави стає розвинений ринок віртуальних активів. В Україні він фактично вже є сформованим та існує протягом приблизно п’яти років, але знаходиться повністю поза межами правового поля держави.

Учасники ринку віртуальних активів повинні отримати можливість користуватися банківськими послугами, сплачувати податки з отриманих доходів і отримувати юридичний захист в судах при порушенні їх прав.

Також дуже важливим завданням є забезпечення захисту українських інвесторів при здійсненні інвестицій на ринку віртуальних активів.

Відтак ринок віртуальних активів потребує належного законодавчого врегулювання, яке покликане не лише надати можливість учасникам суспільних правовідносин розпоряджатись такими об’єктами, але й забезпечити баланс інтересів учасників ринку та сприяти надходженню інвестицій в Україну.

Також існує необхідність:

 • визначення державного органу, що здійснюватиме державне регулювання, нагляд та моніторинг за діяльністю постачальників послуг, пов’язаних з віртуальними активами;
 • реєстрацію таких суб’єктів;
 • встановлення механізмів превентивних заходів, санкцій та інших правозастосовних методів.

Разом с тим, розбудова повноцінно функціонуючого ринку віртуальних активів є вкрай важливим та відповідальним завданням на сучасному етапі розвитку української економіки, зважаючи на важливість її інтегрування у європейську та світову економічну спільноту.

Проте, на даний час в Україні повноцінному функціонуванню та подальшому розвитку ринку віртуальних активів заважає цілий ряд невирішених проблем, серед яких:

 • відсутність правового регулювання відносин, що виникають у сфері обігу віртуальних активів;
 • відсутність механізмів оподаткування доходів, отриманих від операцій з віртуальними активами;
 • відсутність правових гарантій захисту права власності учасників ринку віртуальних активів;
 • регулювання діяльності професійних учасників ринку віртуальних активів;
 • відсутність механізмів контролю за обігом віртуальних активів, які можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 • відсутність дієвих механізмів залучати іноземні інвестиції в високотехнологічні галузі економіки України.

Станом на сьогодні, у більшості юрисдикцій законодавці та органи державної влади врегульовують вказані вище питання відповідно до власних цілей та з урахуванням особливостей національного законодавства. Наприклад, відповідне законодавче врегулювання у тій чи іншій формі впроваджено у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Мальті, Гібралтарі, Швейцарії, Ліхтенштейні, Естонії, Японії тощо.

З метою вирішення вищезазначених проблем було розроблено – проект Закону України “Про віртуальні активи”, яким передбачається комплексне регулювання відносин, що виникають створення, випуску в обіг та обігу віртуальних активів, зокрема, укладення й виконання правочинів з ними.

Метою законопроекту також є забезпечення комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів, зокрема, забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі віртуальними активами.

Наразі нормативно-правова база, яка була б направлена на врегулювання предмету законопроекту, в Україні відсутня. Положення чинного Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які стосуються віртуальних активів, не надають належного правового регулювання піднятим у законопроекті питань через більш вузьку спрямованість вказаного закону.

28 жовтня 2020 року на засіданні Комітету з питань цифрової трансформації було прийнято рішення рекомендувати внести до порядку денного та прийняти за основу законопроєкт “Про віртуальні активи”. Профільний законопроєкт, який легалізовуватиме віртуальні активи в Україні, розроблений Мінцифрою спільно з депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine, Комітетом цифрової трансформації та ключовими стейкхолдерами.

Профільний законопроєкт “Про віртуальні активи”:

 • формує правове поле ринку віртуальних активів: правовий статус, класифікація, права власності та інші ключові юридичні дефініції;
 • адаптує рекомендації FATF щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів;
 • визначає перелік професійних постачальників послуг віртуальних активів та їх реєстрацію;
 • визначає регулятора ринку — Мінцифру (в окремих випадках НБУ та НКЦПФР)

“Легалізація ринку віртуальних активів дозволить українським компаніям офіційно працювати з банківською системою та вивести свій бізнес у правовий простір. Профільний законопроєкт дозволить компаніям реєструвати бізнес в Україні, а блокчейн-спеціалістам — реалізовувати власні проєкти в українській юрисдикції. Крім того, Закон “Про віртуальні активи” сприятиме усуненню ризиків для роботи міжнародних блокчейн-компаній й залученню іноземних інвестицій,” — сказав Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Мінцифра працює над тим, щоб до кінця року законопроєкт був ухвалений загалом.

(фото з сайту pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?

Close