Роз’яснення НБУ щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій

Незалежна асоціація банків України опублікувала на своєму сайті отримане роз’яснення від НБУ, щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій
 

Незалежна асоціація банків України опублікувала на своєму сайті отримане роз’яснення від НБУ, щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій:

Національний банк України (далі – Національний банк) за результатами розгляду листа Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України (далі – НАБУ) від 18.07.2022 № 8781-18/07 щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій (далі – Лист НАБУ) повідомляє таке. Національний банк неодноразово звертав увагу НАБУ на те, що відповідно до частини третьої статті 5 Закону України “Про санкції” (далі – Закон про санкції) рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2–21, 23–25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України (далі – РНБО) та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання. Відповідно до статті 106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. 2 Відповідно до указів Президента України про введення в дію рішень РНБО про застосування, скасування та внесення змін до персональних санкцій відповідні укази набирають чинності з дня їх опублікування.

Щодо внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності санкцій [постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами)] (далі – Постанова № 654), слід зазначити, що проєкт змін до Постанови № 654, який надсилався до НАБУ в робочому порядку, наразі доопрацьовується з урахуванням нових змін та доповнень до законодавства України, у тому числі до Закону про санкції. Водночас зауважуємо, що згідно з частиною першою статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України (частина перша статті 68 Конституції України). Відповідно до частини першої статті 2 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Нормативно-правові акти Національного банку не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно із законом пом’якшують або скасовують відповідальність (частина четверта статті 56 Закону України “Про Національний банк України”). Ураховуючи вищезазначене, наголошуємо, що Національний банк не має повноважень пом’якшувати вимоги законів України (у тому числі Закону про санкції), указів Президента України та/або рішень РНБО у своїх нормативноправових актах.

Вкотре зауважуємо, що Національний банк зазначав у листах до НАБУ1 про неодноразове порушення Національним банком питання щодо потреби вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації санкцій. Так, Національний банк, крім іншого, звертав увагу державних органів на важливість уніфікації форматів санкційних списків, надання фінансовим установам доступу до уніфікованих та структурованих даних із можливістю подальшої інтеграції для оперативного оброблення санкційних списків та реалізації застосованих персональних санкцій. 1 Листи Національного банку від 04.08.2021 № 25-0006/71091 та від 20.05.2022 № 25-0005/35443. 3 Крім того, у листі від 20.05.2022 № 25-0005/35443 Національний банк повідомляв, що з метою вирішення проблемних питань у зазначеній сфері у січні˗лютому 2022 року

Національний банк брав участь разом з іншими державними органами України в обговореннях та розробленні конкретних змін до законодавства України у сфері реалізації санкцій, зокрема під час опрацювання законопроєкту “Про засади санкційної політики України”, підготовленого Апаратом РНБО на заміну Закону про санкції. Зауважуємо, що станом на сьогодні опрацювання вищенаведеного законопроєкту триває.

Принагідно звертаємо увагу на те, що позиція Національного банку щодо дати початку реалізації фінансовими установами застосованих персональних санкцій надавалася Національним банком у листах від 12.07.2021 № Р/25-0006/62768 (надсилався у тому числі до банків України та НАБУ) та від 04.08.2021 № 25-0006/71091 (надсилався безпосередньо до Комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс НАБУ). Банки з метою дотримання вимог профільного закону та режиму застосованих Україною санкцій повинні самостійно забезпечувати своєчасне виявлення санкційних осіб, а також уживати заходів щодо реалізації санкцій з моменту введення в дію відповідних рішень РНБО. Водночас після затвердження відповідних змін до профільного закону у сфері реалізації санкцій нормативно-правові акти Національного банку, у тому числі Постанова №654, переглядатимуться та за потреби оновлюватимуться.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial