Прийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

Проектом Закону передбачається затвердження Держфінмоніторингом методології з визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.
 

Постановою № 2378-IX від 8 липня 2022 року  Верховна Рада України  затвердила прийняття за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу»  зареєстрований за №6320.

Встановлення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб є важливим елементом системи фінансового моніторингу.

Протягом дев'яти місяців 2021 року Державною службою фінансового моніторингу України направлено до правоохоронних органів 933 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму і фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та іншими злочинами, передбаченими Кримінальним кодексом України, на загальну суму 81,9 млрд гривень.

Відтак, очевидним є високий ризик використання в Україні юридичних осіб для цілей відмивання коштів та фінансування тероризму, що вимагає наявності у держави усієї повноти інформації щодо здійснення фінансових операцій, їх ініціаторів та осіб, в інтересах яких вони могли здійснюватися.

Запровадження ефективної процедури розкриття юридичними особами інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності є складовою міжнародних зобов'язань України, зокрема щодо гармонізації національного законодавства з вимогами:

  • Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 "Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС)                  № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС",
  • а також 8-ї і 25-ї рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Водночас передбачена законодавством чинна процедура подачі юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є доволі складною та в окремих випадках потребує додаткових роз'яснень уповноваженими державними органами.

1 жовтня 2021 року було опубліковано спільну заяву 219 громадських об'єднань щодо проблематики виконання юридичними особами вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пов'язаних із розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, з огляду на обмежені строки подання таких відомостей та відсутність офіційних роз'яснень щодо виконання відповідних норм Закону.

У зв'язку з цим задля врегулювання зазначеної ситуації існує потреба внесення змін до законів України:

  • "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань",
  • "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення",

спрямованих на вдосконалення порядку визначення та подання юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 Метою проекту Закону є:

  • спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
  • прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", які передбачають:

  • автоматизацію проведення перевірки відомостей про осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, поданих до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній формі, з використанням засобів Єдиного державного веб порталу електронних послуг,
  • скасування вимоги щодо виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника,
  • скорочення випадків подання юридичними особами відповідних відомостей під час проведення реєстраційних дій.

Також проектом Закону передбачається внесення змін до  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими:

  • конкретизується порядок визначення юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності,
  • запроваджується обов'язок юридичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив щодо їх діяльності, надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи,
  • передбачається затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, методології з визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника,
  • переглядаються обсяг та строки подання юридичними особами державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності.

 Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial