Президент підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги

Розширення кола суб’єктів надання готельних послуг за рахунок такої термінології дозволить їм в повній мірі реалізовувати свою господарську правосуб’єктність у сфері надання послуг з тимчасового розміщування та тимчасового проживання.
 

Президент підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

У 1995 році Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про туризм», яким визначено загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму.

У 2010 році до цього закону було внесено зміни, а саме введено поняття «готель» «готельна послуга» та «аналогічні засоби розміщення» та наведено їх тлумачення.

Так, визначення вказаних термінів наводиться через поняття «підприємство». Тобто і готель,  і аналогічний засіб розміщення є підприємством, що залишає поза увагою такого учасника господарських відносин як фізична особа-підприємець, які є представниками малого та середнього бізнесу.

Згідно ч.1 ст.55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання визнаються:

   • учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до ч.1 ст.128 Господарського кодексу України, громадянин визнається суб'єктом господарювання:

   • у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст.58 цього Кодексу.

Таким чином, проектом пропонується замінити поняття «підприємство» на «суб’єкт господарювання», яке є ширшим і включає в себе всіх учасників господарських відносин.

Розширення кола суб’єктів надання готельних послуг за рахунок такої термінології дозволить їм в повній мірі реалізовувати свою господарську правосуб’єктність у сфері надання послуг з тимчасового розміщування та тимчасового проживання.

Крім цього, станом на даний час встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії здійснюється лише за заявою його власника, що унеможливлює звернення за встановленням об’єктам туристичної інфраструктури користувачам відповідних об’єктів туристичної інфраструктури.

Законом внесені зміни, зокрема до:

   • ст.1 Закону України «Про туризм», виклавши в новій редакції поняття «готель» «готельна послуга» та «аналогічні засоби розміщення»;
   • ст.19, надавши можливість звертатись за встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не лише власникам, але і користувачам відповідних об’єктів нерухомості;
   • ст.22 Закону України «Про туризм», яка визначає, що Договір на готельне обслуговування укладається шляхом укладення письмового договору або шляхом прийняття суб’єктом господарювання, що надає послуги з тимчасового розміщення, заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного чи іншого зв’язку, що дозволяє достовірно встановити особу, від якої надходить заявка. У разі прийняття заявки договір на готельне обслуговування вважається укладеним з моменту отримання підтвердження суб’єктом господарювання, що надає послуги з тимчасового розміщення, про прийняття замовлення та вказівки щодо можливого початку надання готельного обслуговування з визначеного часу.

Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності, - зазначають у повідомленні.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial