НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

До 2 банків та 13 небанківських фінансових установ Національний банк у серпні застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
 

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також валютного законодавства, виявлені в діяльності банків та небанківських фінансових установ у серпні 2022 року, застосував до двох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомлені НБУ.

Заходи впливу до банківських установ:

Письмове застереження за порушення вимог:

 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснити переоцінку ризику клієнта та забезпечити підтримання в актуальному стані інформації щодо оцінки ризику свого клієнта;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині обов’язку суб’єкта первинного фінансового моніторингу в повному обсязі надавати (оформлювати, засвідчувати) в порядку, встановленому Національним банком, на його запит інформацію, необхідну для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • частини четвертої статті 11 Закону № 361-IX та пункту 2 додатка 2 до Положення № 65 у частині порушення банком вимоги здійснювати верифікацію клієнта до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунку або після відкриття рахунку, але до проведення по ньому першої фінансової операції;
 • пункту 31 додатка 2 до Положення № 65 у частині передавання через Систему BankID Національного банку ідентифікаційних даних клієнтів, щодо яких банком не було здійснено верифікацію (відео-верифікацію) та ідентифікацію (отримання інформації про ідентифікаційні дані) за особистої присутності клієнтів.

Штраф за порушення вимог:

 •  абзацу другого частини другої статті 7, абзаців першого та другого частини першої, пунктів 4, 15, 25 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IX), пункту 13 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65). Порушення полягає в незабезпеченні банком належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії й проведення первинного фінансового моніторингу;
 • пункту 2 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ˮ від 14 жовтня 2014 № 1702-VII (далі – Закон № 1702-VII), що полягає у неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів;
 • пункту 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417. Порушення полягає  в неналежному виконанні банком обов’язку на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що, зокрема, не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня, або можуть іншим чином наражати банк на здійснення (залучення до здійснення) діянь, передбачених Кримінальним кодексом України;
 • порушення вимог пункту 23 частини другої статті 6 Закону № 1702-VII у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

Заходи впливу до небанківських фінансових установ:

Письмове застереження за порушення вимог:

 • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ у частині нездійснення належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством із питань запобігання та протидії;
 • абзацу сьомого пункту 45 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає в неподанні до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою виконання наданих Національним банком рекомендацій із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі надавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або подавати документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • пунктів 11, 12 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120, що полягає у поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу, яка не відповідає даним про здійснені операції;
 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку установи розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 18 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку зберігати документи, які стосуються проведення фінансової операції;
 • підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ у частині незабезпечення супроводження переказів коштів, зокрема інформацією про платника (ініціатора переказу): юридичну особу – повним найменуванням; місцезнаходженням або ідентифікаційним кодом згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номером рахунка, з якого списуються кошти.

Штраф за порушення вимог:

 • частини сьомої статті 11 Закону № 361-ІХ у частині здійснення верифікації клієнтів на підставі офіційних документів, які не були чинними (дійсними) на момент їх подання;
 • пункту 15 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107, у частині невжиття заходів щодо отримання даних чинного документа та актуалізації даних про клієнта не пізніше шести місяців із дня настання відповідної події у разі втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі надавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або подавати документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial