Національний Банк удосконалив облік прямих іноземних інвестицій

Національний банк включив у статистику платіжного балансу кредити, отримані від сестринських компаній-нерезидентів відповідно до міжнародних стандартів.
 

Національний банк удосконалив методологію обліку прямих іноземних інвестицій (ПІІ) відповідно до міжнародних стандартів.

Відтепер у статистиці платіжного балансу (ПБ) та міжнародної інвестиційної позиції (МІП) у ПІІ враховуватимуться кредити, отримані від сестринських компаній-нерезидентів. Сестринськими вважаються підприємства, які мають спільного безпосереднього або опосередкованого прямого інвестора,  але володіють менше 10% статутного капіталу одне одного.

Такий облік ПІІ дає змогу охопити більше боргових операцій в межах міжнаціональних корпорацій, точніше визначити  обсяг інвестицій та краще відобразити їх спрямованість.

Врахування кредитів між сестринськими підприємствами не впливає на сальдо фінансового рахунку платіжного балансу через перекласифікацію кредитів зі  статті «Інші інвестиції» до статті «Прямі інвестиції».

Водночас за результатами врахування кредитів між сестринськими підприємствами чисті запаси ПІІ  станом на кінець ІІІ кварталу 2021 року переглянуті на 6 млрд дол. США (з 55.1 до 61.1 млрд дол. США). Оскільки в статистиці ПІІ кредити між сестринськими підприємствами класифікуються  відповідно до резидентної належності кінцевого контролюючого інвестора,  ПІІ в Україну збільшено на 3.7 млрд дол. США, ПІІ за кордон зменшено на 2.3 млрд дол. США.

Відповідні ретроспективні уточнення часових рядів статистики зовнішнього сектору здійснено з 2015 року.

Детальна інформація  про методологію та результати вдосконалення статистики прямих іноземних інвестицій за посиланням.

Читайте також:

Діяльність інвестиційних компаній врегульована новим пакетом документів

Оновлено Положення про ліцензування Банків

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила ліцензійні умови для деяких професійних учасників

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial