Міністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Як будуть здійснювати фінансовий моніторинг адвокати та нотаріуси за угодами своїх клієнтів.
 

Мін'юст України наказом від 10.09.2021 року № 3201/5, який набрав чинності 25.09.2021 р., затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України. Раніше ці питання регулювалися Положенням № 999.

Це Положення поширюється на:

   • адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
   • нотаріусів;
   • суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, з урахуванням особливостей діяльності таких суб’єктів,
   • осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, якщо вони, зокрема, надають консультації клієнту, беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Щодо третьої з названих категорій, то дане Положення поширюється на них, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

   • купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
   • купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;
   • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
   • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
   • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
    створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник суб'єкта, а також відповідальний працівник суб'єкта.

Відповідний суб'єкт з метою належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу вживає такі заходи:

   • призначає відповідального працівника суб'єкта згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії на рівні керівництва суб'єкта;
   • розробляє критерії ризиків;
   • розробляє та затверджує внутрішні документи;
   • запроваджує та постійно вдосконалює внутрішній контроль з питань запобігання та протидії, зокрема, забезпечує своєчасне виявлення внутрішніми перевірками або шляхом проведення незалежного аудиту проблемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками;
   • забезпечує здійснення на постійній основі проведення навчальних заходів для працівників;
   • забезпечує перевірку наявності бездоганної ділової репутації в усіх працівників суб'єкта, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;
   • забезпечує своєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
    розробляє та здійснює заходи з належної перевірки клієнта.

Керівник суб’єкта у визначений ним строк розглядає такі питання у сфері легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

   • результати моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозиції щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків;
   • питання, пов’язані з пропозиціями щодо відмови у встановленні/продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);
   • проблемні питання, що виникають у суб’єкта під час проведення заходів з належної перевірки клієнта;
   • зміни у законодавстві України у сфері запобігання та протидії та вжиття суб’єктом необхідних заходів у зв’язку із такими змінами (зокрема, оновлення внутрішніх документів суб’єкта з питань фінансового моніторингу) із зазначенням строків вжиття таких заходів;
   • питання щодо проведення навчальних заходів для працівників суб’єкта;
   • проблемні питання, пов’язані з установленням ділових відносин з політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, та/або їх обслуговуванням;
   • інші питання щодо виконання суб’єктам вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, які потребують розгляду.

Читайте також:

Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

Чи виникає дохід при внесенні власних коштів на рахунок особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial