Мін’юст вніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій

Зміни стосуються застосування санкцій як причини для відмови у вчиненні нотаріальної дії
 

7 листопада 2022 року було прийнято наказ Міністерства юстиції № 4990/5, яким було внесено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.  Про це повідомляє судово-юридична газета. Наказ набере чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування.

Зазначені зміни передбачають, що нотаріус у разі звернення фізичної або юридичної особи за вчиненням нотаріальної дії щодо розпорядження активами відтепер повинен перевірити факт застосовування санкцій відповідних видів, а саме у виді блокування активів до юридичних та/або фізичних осіб, що можуть прямо чи опосередковано впливати на фізичну або юридичну особу, яка звернулася за вчиненням такої нотаріальної дії, пояснив ексдиректор Департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції Дмитро Кирилюк.

Раніше нотаріус при вчиненні будь-яких нотаріальних дій (у тому числі щодо засвідчення копії документа) перевіряв факт самого лише застосовування санкцій, незалежно від виду, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийнято Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України, до фізичних або юридичних осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії, та відмовляв у вчиненні такої нотаріальної дії, якщо щодо особи було застосовано санкції.

Нові зміни в свою чергу передбачають, що у разі встановлення факту застосування санкцій, передбачених статтею 4 Закону України "Про санкції", до юридичних та/або фізичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії (юридичних та/або фізичних осіб, що можуть прямо чи опосередковано впливати на фізичну або юридичну особу, яка звернулася за вчиненням відповідної нотаріальної дії), нотаріус відмовляє у вчиненні такої нотаріальної дії відповідно до статті 49 Закону України "Про нотаріат", якщо вчинення нотаріальної дії призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду.

Крім того, тепер нотаріус зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після звернення до нього відповідної особи повідомити територіальний орган Міністерства юстиції про фізичну або юридичну особу, до якої застосовано санкції, якій було відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, із зазначенням відомостей про: нотаріальну дію, вид санкції, а у разі застосування санкції у виді блокування активів - про актив, щодо якого звернулася така особа.

Попередня редакція Порядку подібного обов’язку щодо інформування Міністерства юстиції не передбачала.

Нижче наводимо текст наказу.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2022 р. за N 1386/38722

Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", статті 21 Закону України "Про нотаріат", пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Унести до пункту 7 глави 3 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595, такі зміни:

1) абзац перший після слова "санкцій" доповнити словами "відповідних видів";

2) після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі звернення фізичної або юридичної особи за вчиненням нотаріальної дії щодо розпорядження активами нотаріус перевіряє також факт застосування санкції у виді блокування активів до юридичних та/або фізичних осіб, що можуть прямо чи опосередковано впливати на фізичну або юридичну особу, яка звернулася за вчиненням такої нотаріальної дії.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

3) абзаци третій, четвертий після слова "санкцій" доповнити словами "відповідних видів";

4) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі встановлення факту застосування санкцій, передбачених статтею 4 Закону України "Про санкції", до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії (юридичних та/або фізичних осіб, що можуть прямо чи опосередковано впливати на фізичну або юридичну особу, яка звернулася за вчиненням відповідної нотаріальної дії), нотаріус відмовляє у вчиненні такої нотаріальної дії відповідно до статті 49 Закону України "Про нотаріат", якщо вчинення нотаріальної дії призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду.";

5) доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Нотаріус зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після звернення до нього відповідної особи повідомити територіальний орган Міністерства юстиції України про фізичну або юридичну особу, до якої застосовано санкції, якій було відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, із зазначенням відомостей про: нотаріальну дію, вид санкції, а у разі застосування санкції у виді блокування активів - про актив, щодо якого звернулася така особа.

Термін "активи" вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
  2. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.), начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне виконання цього наказу.
  3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial