Мін’юст: щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи

Лист Міністерства юстиції України від 24 грудня 2022 року № 122166/8.4.3/32-22 «Щодо проведення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи»
 

Міністерство юстиції України на своєму сайті опублікувало лист «Щодо проведення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи» від 24 грудня 2022 року №122166/8.4.3/32-22 наступного змісту:

Міністерство юстиції України з метою формування єдиної практики застосування законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повідомляє таке. Останнім часом трапляються непоодинокі випадки, пов’язані з відмовою у проведенні державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи на підставі порушення встановленого законодавством строку для подання документів (пункт 105 частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).

Найчастіше основною причиною цього є дата прийняття рішення уповноваженим органом управління юридичної особи та відповідно його чинність на момент подання до державного реєстратора.

У зв’язку із зазначеним вважаємо за необхідне звернути увагу суб’єктів державної реєстрації на такі правові норми. Загальні положення щодо юридичних осіб визначаються Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ). Зокрема, відповідно до положень частини першої статті 105 ЦКУ учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Отже, як вбачається з вищезазначеного, передбачено виключно строк для подання відповідних документів, проте не встановлено будь-яких правових наслідків для такого рішення у разі неподання його в установлений строк та, зокрема, не передбачено втрату ними чинності.

Розглядаючи це питання, варто також зауважити, що рішення загальних зборів учасників є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин.

Разом з тим з огляду на положення ЦКУ необхідно констатувати, що відповідно до статті 89 ЦКУ юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи встановлюються законом. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав, ніж встановлені законом, не допускається. Так, відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, регулює Закон про реєстрацію. Згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону про реєстрацію державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація) – офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту, зокрема, створення або припинення юридичної особи, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Частиною першою статті 4 Закону про реєстрацію встановлено, що одним із принципів, на яких базується державна реєстрація, є врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, передбачено статтею 25 Закону про реєстрацію, відповідно до якої державний реєстратор перевіряє подані йому документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації (стаття 28 Закону про реєстрацію). Однією з підстав для відмови у проведенні державної реєстрації є подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

Таким чином, з вищенаведеного випливає висновок, що, незважаючи на невиконання зобов’язання щодо повідомлення органу реєстрації у триденний строк, рішення про припинення юридичної особи є чинним. І лише сам факт порушення строку подання такого рішення може бути розцінено як підставу для відмови у проведенні державної реєстрації.

 Однак, зважаючи на всі зазначені вище правові норми, слід також зауважити, що на сьогодні в Україні діє воєнний стан, введений Указом 3 Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. У зв’язку з викладеним при розгляді документів, поданих для проведення державної реєстрації, необхідно враховувати положення нормативно-правових актів, які передбачають особливості надання публічних послуг у період введення в Україні воєнного стану.

Так, 18 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 314). Пунктом 4 частини першої Постанови № 314 встановлено, що на період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством. З дня припинення чи скасування воєнного стану перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

Враховуючи зазначене, на період воєнного стану така підстава для відмови у проведенні державної реєстрації, зокрема державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, як порушення встановленого законодавством строку для подання документів, встановлена пунктом 105 частини першої статті 28 Закону про реєстрацію, не застосовується.

Також слід зазначити, що згідно зі статтею 12 Закону про реєстрацію та Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року № 784/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 427/28557, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів), серед яких оприлюднення для вільного доступу повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на підставі внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) даних про перебування юридичної особи у процесі припинення.

Отже, обчислення строку для заявлення кредиторами своїх вимог буде починатися з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на підставі внесеного до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи.

Водночас у зв’язку із введенням на території України воєнного стану функціонування порталу електронних сервісів призупинено. Враховуючи вищенаведене, з метою належного інформування заінтересованих сторін до відновлення функціонування порталу електронних сервісів на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України у рубриці «Рішення про припинення юридичної особи» забезпечено оприлюднення 4 повідомлень про рішення щодо припинення юридичної особи на підставі внесених до Єдиного державного реєстру даних про перебування юридичної особи у процесі припинення.

Просимо зазначену вище інформацію терміново довести до відома суб’єктів державної реєстрації, нотаріусів та провести відповідну роз’яснювальну роботу.

Перший заступник Міністра Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Читайте також:

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial