FATCA: Мінфін затвердив зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки

Міністерство фінансів України оприлюднило наказ №120 від 22.04.2022р. зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2022 року за №633/37969 «Про затвердження Змін до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)»
 

Міністерство фінансів України оприлюднило наказ №120 від 22.04.2022р. зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2022 року за №633/37969 «Про затвердження Змін до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)»

Відповідно до:

  • підпункту 69.8.3 пункту 69.8 статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України,
  • Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)»
  • підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

затверджує зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 серпня 2020 року № 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2020 року за № 810/35093, серед яких:

 1. Доповнено новим абзацом пункт 5:
  • «У разі відсутності будь-якої інформації, зазначеної у пункті 2 статті 2 Угоди FATCA, та яка обов’язково вказується у звіті, фінансовий агент зобов’язаний під час складання звіту керуватися роз’ясненнями Служби внутрішніх доходів США, які публікуються на її офіційному сайті.»
 1. Нова редакція абзацу восьмого пункту 5:
  • «Адресу електронної пошти фінансовий агент повідомляє до 01 лютого кожного звітного року на електронну адресу ДПС: FATCA@tax.gov.ua із зазначенням коду за ЄДРПОУ та ідентифікатора GIIN.»
 1. Пункт 5 доповнено ще одним новим абзацом:
  • «У разі зміни адреси електронної пошти після вказаного терміну фінансовий агент протягом трьох робочих днів повідомляє про це ДПС. У разі наявності розбіжностей у вимогах, які визначені цим Порядком та Інструкціями, опублікованими на офіційному сайті Служби внутрішніх доходів США з метою виконання вимог Угоди FATCA, застосовуються положення цих Інструкцій.»
 1. Нова редакція абзацу 3 пункту 7:
  • «Інформація, визначена у пунктах 5, 6 цього Порядку, яка стосується звітних періодів з 2014 року по 2020 рік, подається окремими звітами.»
 1. Замінено одним абзацом, абзаци перший - восьмий пункту восьмого:
  • «8. Назва файла звіту про підзвітні рахунки має відповідати вимогам Інструкції Служби внутрішніх доходів США за посиланням https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5190.pdf.»
 1. Нова редакція пункту 11 та 12:
  • «11. ДПС надає інформацію, отриману від фінансових агентів, Службі внутрішніх доходів США через IDES до 30 вересня року, що настає за звітним.».
  • «12. Якщо Служба внутрішніх доходів США повідомляє ДПС, що надана фінансовим агентом інформація не відповідає встановленим вимогам, ДПС якомога швидше, але не пізніше 10 робочих днів після отримання такої інформації, повідомляє відповідного фінансового агента про виявлені невідповідності та необхідні зміни або виправлення. Повідомлення про технічні помилки в звітах, отримані ДПС від  Служби внутрішніх доходів США, надсилаються фінансовому агенту на адресу електронної пошти, яка була надана ДПС відповідно до пункту 5 цього Порядку.»
 1. Внесено зміни в пункт 13:
  • цифри та  слово   «30 календарних»   замінити   цифрамита словом «20 робочих».
 1. Доповнено новим пунктом Порядок:
  • «18. ДПС оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про основні чинні Інструкції  Служби внутрішніх доходів США щодо вимог стосовно формування звітів про підзвітні рахунки, а також стосовно вимог та особливостей використання IDES.»
 1. Текст графи «Додаткова інформація» рядка «Унікальний ідентифікатор блоку даних» таблиці 2 додатка 1  до цього Порядку викладено у новій редакції.

Наказ набрав чинності 16 червня 2022р., з дня його офіційного опублікування.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial