Валютний ринок та валютні операції

валютний ринок
У нашій статті Ви дізнаєтеся що таке валютні операції, за якими критеріями їх класифікують, Закон України про валюту, валютний ринок, та чому це важливо для всіх.
 

Що таке валютні операції

Валютні операції включають в себе процеси продажу і покупки іноземної валюти. Іншими словами, це угода про обмін однієї валюти на іншу за попередньо визначеним обмінним курсом на певну дату. Ці операції відіграють важливу роль у здійсненні міжнародних торговельних та інвестиційних операцій, а також у забезпеченні стабільності фінансових систем.

Валютні операції можна класифікувати за різними критеріями.

За характером учасників валютних операцій:

 • Державні валютні операції - це операції, які здійснюються о державними органами на їхній рахунок.
 • Комерційні валютні операції - це операції, які здійснюються юридичними або фізичними особами недержавного сектору економіки.
 • Банківські валютні операції - це операції, які здійснюються банками.

За цільовим призначенням валютних операції:

 • поточні (експортно-імпортні, розрахунки за послуги, інвестиції тощо);
 • спекулятивні (з метою отримання прибутку від зміни валютних курсів);
 • хеджингові (з метою захисту від ризику зміни валютних курсів).

За терміном виконання валютних операцій:

 • Спот-операції. У спотових угодах обмін валюти відбувається протягом 2 днів після укладення угоди. У разі спотових угод валюти обмінюються за існуючим курсом, який називається спотовим валютним курсом.
 • Форвардні операції. У разі форвардних угод покупець і продавець погоджуються продати чи купити валюту після закінчення 90-денного періоду угоди за фіксованим обмінним курсом.
 • Фьючерсні операції. Ф’ючерсний контракт — це ще одна версія форвардного контракту, який включає ціну та час у майбутньому для купівлі чи продажу валюти, як і форвардний контракт. На відміну від форвардного контракту, ф’ючерсний контракт має фіксований розмір контракту та термін погашення.

Що таке валютний ринок

Валютний ринок представляє собою систему економічних і організаційних відносин між особами, які беруть участь у міжнародних фінансових операціях, пов'язаних з купівлею та продажем іноземної валюти. Цей ринок забезпечує ліквідність і доступність валюти для учасників міжнародних фінансових угод, а також сприяє розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій.

Валютний ринок ділиться на два основні сегменти:

 • Біржовий ринок, де операції з валютою здійснюються на валютних біржах за встановленими біржовими котируваннями.
 • Позабіржовий ринок, де операції з купівлі-продажу валюти здійснюються безпосередньо між учасниками ринку, без участі посередників.

Учасниками валютного ринку є:

 • Центральні банки - використовують іноземну валюту як важіль для управління обмінним курсом та забезпечення стабільності фінансової системи.
 • Комерційні банки - найбільші учасники валютного ринку. Вони здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти для своїх клієнтів, а також для власних потреб.
 • Корпоративні клієнти - купують і продають іноземну валюту, щоб здійснювати міжнародні платежі, наприклад, для оплати товарів і послуг за кордоном, розрахунків з іноземними контрагентами.
 • Фізичні особи - здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти для особистих потреб.

Закон України про валюту і валютні операції

Україна має власне законодавство щодо валютного регулювання, яке встановлює правила і обмеження для учасників валютного ринку. Головним нормативно-правовим актом є Закон України “Про валюту і валютні операції”, який регулює порядок обігу іноземної валюти, ліцензування валютних операцій, та встановлює валютний режим країни.

Відповідно до ЗУ про валюту та валютні операції, Національний банк України відіграє ключову роль у валютному регулюванні та має повноваження встановлювати офіційний обмінний курс та здійснювати інші монетарні операції для забезпечення стабільності національної валюти – гривні (UAH).

Закон також передбачає можливість здійснення валютних операцій на вільному валютному ринку з обмеженнями, які час від часу змінюються відповідно до економічних та фінансових умов країни.

Валютні операції банків

Великими учасниками валютного ринку є центральні банки держав. Вони втручаються в ринок, щоб зменшити коливання курсу національної валюти та забезпечити обмінний курс, сумісний із потребами національної економіки. Їх метою є не отримання прибутку від цих інтервенцій, а вплинути на вартість національної валюти в інтересах економічного добробуту країни.

Проте фундаментальною частиною валютного ринку є комерційні банки. Валютні операції є важливим джерелом доходу для банків, а також допомагають їм виконувати свої функції, пов'язані з обслуговуванням клієнтів, зокрема:

 • надання клієнтам послуг з купівлі-продажу валюти;
 • проведення розрахунків в іноземній валюті;
 • надання кредитів в іноземній валюті;
 • інвестування в іноземні активи.

Валютні операції в бухгалтерському обліку

Бухгалтерський облік валютних операцій є складним і вимагає від бухгалтера знання нормативно-правових актів, що регулюють ці операції.

В Україні бухгалтерський облік валютних операцій регулюється такими нормативно-правовими актами:

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Закон № 996-XIV);
 • Наказ Міністерства фінансів № 291 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування”;
 • Постанова НБУ №555 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України”.

Згідно з Законом № 996-XIV, валютні операції відображаються в бухгалтерському обліку в національній валюті України - гривні. Для перерахунку суми в іноземній валюті використовується валютний курс, встановлений Національним банком України (НБУ) на дату здійснення операції.

Валютні операції в бухгалтерському обліку відображаються на окремих рахунках балансу та позабалансу.

Основними операціями, що відображаються в бухгалтерському обліку, є:

 • Купівля-продаж іноземної валюти.
 • Отримання та сплата коштів в іноземній валюті.
 • Перерахування коштів в іноземній валюті між рахунками.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial