Нацбанк вніс зміни до низки положень щодо валютного регулювання

Нацбанк вніс зміни до низки положень щодо валютного регулювання

Огляд змін у валютному регулюванні.
 

Національний банк Постановою №99 від 09.07.2020р. вніс зміни до Положень, що стосуються сфери валютного регулювання, а саме:

  • Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України від 29.12.2000 р. №520,
  • Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами від 03.12.2003 р. №514,
  • Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах від 15.12.2004 р. №639,
  • Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів від 28.07.2008 р. №216.

Зокрема, в Положенні №216:

  • згадку про Декрет «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» замінили на Закон України «Про валюту і валютні операції»;
  • у п.1.1 глави 1 слова “уповноваженими банками й іншими фінансовими установами (далі –уповноважений банк)” замінили словами “банками й небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинностіпісля введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі –банк)”;
  • новою редакцією аб.7, 13, 17-19 п.2.1. глави 2 внесли зміни до порядку оформлення платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах та доповнено абзацом яким передбачено, що банки мають право передбачати в платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах додаткові реквізити;
  • п.3.4 глави 3 викладено в новій редакції: “3.4. Порядок подання платником разом з платіжним дорученням документів, які потрібні банку для встановлення відповідності здійснюваної валютної операції валютному законодавству з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, визначається нормативно-правовими актами Національного банкуз питань валютного регулювання. Платник має право не надавати документи, які є підставою для здійснення переказу, якщо він здійснює переказ у межах України зі свого поточного або вкладного (депозитного) рахунку з метою поповнення свого поточного або вкладного (депозитного) рахунку, погашення кредиту та процентів за рахунок власних (не куплених на валютному ринку України) коштів.”.

В свою чергу, п. 12 розділу 1 Положення №639 доповнено абзацом згідно з яким принципал у разі відкриття гарантії в іноземній валюті та недостатності коштів в іноземній валюті для оплати комісійної винагороди та відшкодування витрат, що стосуються обслуговування гарантії іноземним(и) банком(ами), має право за власний рахунок здійснити купівлю зазначеної іноземної валюти на валютному ринку України.

Постанова набрала чинності 16 липня 2020 року у зв'язку з її офіційним опублікуванням 15.07.2020 на офіційному вебсайті Нацбанку.

(фото з сайту pixabay)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Довідка про статус нерезидента – як підстава для звільнення від оподаткування

За яких умов дозволяється застосування мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування?

Close