Роз’яснення НБУ: Щодо можливості здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором

НАБУ опублікував роз’яснення НБУ та інших органів.
 

В щотижневому моніторингу НАБУ опубліковано роз’яснення НБУ та інших органів: Щодо питання про можливість здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором (комісії, доручення, агентським договором), який уповноважує цього резидента на продаж в Україні продукції, робіт, послуг за дорученням нерезидента.

Згідно з підпунктом 2 пункту 14 Постанови № 18 уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення, зокрема імпортних операцій резидентів з купівлі товарів критичного імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, за умови, якщо поставка товарів за такими операціями здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року.

Стаття 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльністьˮ визначає імпорт товарів як купівлю (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

При цьому під терміном “товарˮ розуміється будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

Статтею 655 Цивільного кодексу України визначено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Водночас, при здійсненні посередницьких операцій на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення право власності на товар не переходить до посередника.

Так, відповідно до статті 1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Тобто, за договором комісії  надаються посередницькі послуги в сфері торгового обороту і предметом договору комісії виступає діяльність комісіонера, а не сам правочин, який він вчиняє.

Водночас, згідно зі статтею 295 ГКУ комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.

Крім того, статтею 297 ГКУ визначено, що за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок.

Тож, операції резидентів, що здійснюються на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення, не є операціями з імпорту товару у розумінні Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльністьˮ.

Норми пункту 14 Постанови № 18 не передбачають можливості здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором (комісії, доручення, агентським договором), який уповноважує цього резидента на продаж в Україні продукції, робіт, послуг за дорученням нерезидента.

Як перевірити клієнтів на пов'язаність з країною-агресором?

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial