Чи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?

Роз'яснення від Головного управління ДПС у м. Києві.
 

Головне    управління   ДПС  у   м. Києві   повідомляє,  що резиденти, зокрема, юридичні особи або самозайняті особи, з урахуванням обмежень, визначених Законом України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції (п. 4 ст. 3 Закону № 2473)

Надання банками та їх філіями інформації про відкриття/закриття та наявність рахунків, відкритих клієнтам банків – платникам податків, здійснюється відповідно до ст.ст. 20, 69 та 118 Податкового кодексу України та Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721  (у  редакції  наказу  Міністерства  фінансів  України  від  09  липня 2019 року  № 292)  зі  змінами  та  доповненнями,  ст. 62  Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІI «Про банки і банківську діяльність».

Так, п. 4 частини першої ст. 62 Закону № 2121 встановлено, що інформація щодо банківських рахунків юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його запит щодо наявності банківських рахунків.

Згідно з пп. 20.1.5 п. 20.1 ст. 20 ПКУ контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом № 2121 та ПКУ, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків.

Відповідно до ст. 69 ПКУ банки та інші фінансові установи надають повідомлення про відкриття/закриття рахунку платника податків – юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи у день відкриття/закриття рахунку та проводять видаткові операції за таким рахунком після взяття його на облік у контролюючому органі.

Статтею 118 ПКУ встановлено відповідальність за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків до відповідного контролюючого органу.

Враховуючи викладене, ПКУ та іншими нормативно-правовими актами України не передбачено подання до контролюючого органу юридичними особами або самозайнятими особами повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial