Запобігання корупції

Проблема корупції в Україні

Корупція – це зловживання владою чи довірою за отриманням неправомірних вигод, часто фінансового характеру. Вона може приймати різні форми та проявлятися на різних рівнях суспільства. Основні форми корупції:

 • Хабарництво та підкуп. Отримання або надання неправомірних вигід для отримання послуг чи рішень.
 • Неправомірне використання публічних ресурсів. Зловживання фінансами чи ресурсами, які належать державі чи громаді.
 • Неправомірне вивласнення. Зловживання владою для незаконного захоплення власності.
 • Відмивання грошей. Процес легалізації “брудних” грошей через різні фінансові та комерційні операції.
 • Неправомірне впливання.Використання статусу чи влади для впливу на прийняття рішень в інтересах особистої вигоди.
 • Кланова корупція. Зловживання владою чи вплив на державному рівні для вигоди обмеженої групи людей чи клану.

Заходи запобігання корупції повинні включати у себе не лише правові механізми та покарання для порушників, але й активну участь громадян у контролі за діяльністю влади.

Запобігання корупції в Україні – це складний, але вкрай важливе завдання. Існує кілька можливих напрямків: зміцнення правової бази, створення незалежних антикорупційних органів, прозорість та відкритість, залучення громадськості, освіта та просвіта, ефективна система покарань.

Негативний вплив корупції та важливість боротьби з нею

В умовах війни соціальні, економічні та політичні наслідки можуть бути особливо гострими.

Соціальні наслідки корупції:

 • Травми та втрати. Війна може спричинити серйозні травми та втрати серед населення. Нестабільні умови можуть також створювати сприятливі умови для зростання корупції в гуманітарних програмах та обігу гуманітарної допомоги.
 • Переселення населення. Великі потоки біженців та переміщених осіб можуть стати об’єктом корупційних схем, де торгівля людьми та використання їхньої безпеки можуть призвести до зловживань.

Економічні наслідки корупції:

 • Економічне спустошення. Війна призводить до руйнування інфраструктури та виробництва, що може стати ґрунтом для корупції під час відновлення економіки.
 • Систематична корупція в оборонній сфері. Закупівлі військової техніки та послуг, які здійснюються в умовах війни, часто є об’єктом корупції, що може призвести до надмірних витрат та посилити економічні труднощі.

Політичні наслідки корупції:

 • Слабкість інститутів. Війна може призвести до дезінтеграції політичних та адміністративних інститутів, що створює умови для корупції та безкарності.
 • Міжнародна співпраця. Спільна боротьба проти корупції може вимагати міжнародної співпраці та допомоги для відновлення порушених систем.

Засади запобігання та протидії корупції в умовах війни включають в себе посилення прозорості в управлінні фінансовими ресурсами, ефективний контроль за закупівлями в оборонній сфері, активне залучення громадськості для моніторингу витрат та відкритого обговорення питань безпеки. Важливо також розвивати системи внутрішнього аудиту та контролю, сприяти міжнародній співпраці для зменшення корупційних ризиків, та впроваджувати справедливі та прозорі механізми розподілу гуманітарної допомоги в інтересах потребуючих громадян.

Закон України про запобігання та протидію корупції

Засади запобігання корупції та відповідні закони в різних країнах можуть варіюватися, але декілька загальних принципів включають:

 • Прозорість і доступність інформації. Забезпечення громадськості та зацікавленим сторонам доступу до інформації про діяльність урядових структур, фінансові та бюджетні витрати.
 • Етичне лідерство. Встановлення високих стандартів етики та відповідальності серед керівництва та посадових осіб.
 • Незалежність антикорупційних органів. Створення та підтримка незалежних і ефективних антикорупційних органів для виявлення, розслідування та покарання корупційних порушень.
 • Конфіската неправомірно нажитих активів. Закони, що дозволяють конфіскувати майно, яке було нажите незаконно, як засіб запобігання та покарання корупційних діянь.
 • Лобіювання та конфлікт інтересів. Регулювання лобіювання та встановлення механізмів виявлення та управління конфліктами інтересів серед посадових осіб.

Щодо конкретних законів, багато країн приймають спеціальні акти щодо запобігання та протидії корупції. Закон україни про засади запобігання та протидію корупції, – це Закон України “Про запобігання корупції”, який передбачає створення та діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та регулює процедури декларування майна посадових осіб та контролю за їхніми доходами.

Українське антикорупційне законодавство передбачає, що існує уповноважена особа з питань запобігання корупції в певних організаціях, таких як підприємства, установи, та організації, які визначаються відповідно до закону.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконує функції контролю та нагляду за виконанням вимог антикорупційного законодавства у відповідній організації.

Ця уповноважена особа може також співпрацювати з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та іншими органами, відповідальними за антикорупційні заходи в Україні.

Заходи запобігання корупції

Система контролю, антикорупційна політика та інші заходи запобігання та протидії корупції включають в себе комплекс заходів та стратегій, спрямованих на забезпечення прозорості, ефективності та відсутності корупції в різних сферах суспільства.

 1. Антикорупційна політика:
  • Розробка стратегій. Визначення конкретних антикорупційних стратегій та цілей, які охоплюють всі сфери діяльності суспільства.
  • Легіслятивні акти. Прийняття та удосконалення законів, що стосуються антикорупційних заходів, включаючи створення та підтримку антикорупційних органів.
 2. Система контролю та моніторингу:
  • Аудити та огляди. Проведення регулярних аудитів та оглядів для виявлення корупційних ризиків та ефективності антикорупційних заходів.
  • Системи звітності. Розробка систем звітності та моніторингу, які дозволяють відстежувати витрати та дії посадових осіб.
 3. Запобігання конфліктам інтересів:
  • Визначення конфліктних ситуацій. Встановлення чітких правил та визначення конфліктних ситуацій, щоб уникнути використання посадовими особами для особистої вигоди.
  • Декларування майна та доходів. Вимога здійснення регулярного декларування майна та доходів посадовими особами.
 4. Навчання та освіта:
  • Визначення конфліктних ситуацій. Встановлення чітких правил та визначення конфліктних ситуацій, щоб уникнути використання посадовими особами для особистої вигоди.
  • Декларування майна та доходів. Вимога здійснення регулярного декларування майна та доходів посадовими особами.
 5. Навчання та освіта:
  • Антикорупційна освіта. Проведення навчальних програм та інформаційних кампаній для громадськості, посадових осіб та підприємств з метою усвідомлення та запобігання корупції.
 6. Залучення громадськості:
  • Активна участь громадян. Створення механізмів для участі громадськості у моніторингу та контролі за діяльністю органів влади та компаній.
 7. Антикорупційні органи та омбудсмани:
  • Створення незалежних органів. Утворення та підтримка органів, відповідальних за антикорупційні розслідування та притягання винних до відповідальності.
  • Омбудсмани. Призначення омбудсманів, які виступають на захист прав громадян та допомагають у виявленні корупції.
30 Січня, 2024

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

22 Січня, 2024

Підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік

16 Січня, 2024

НАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

28 Грудня, 2023

Затверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки

22 Грудня, 2023

Новий підхід до відбору та перевірок декларацій: як здійснюється логічний та арифметичний контроль декларації?

15 Грудня, 2023

Представники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL

15 Грудня, 2023

НАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією

15 Грудня, 2023

Україна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності

14 Грудня, 2023

Оновлено Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, – НАЗК

Проблема корупції в Україні

Корупція – це зловживання владою чи довірою за отриманням неправомірних вигод, часто фінансового характеру. Вона може приймати різні форми та проявлятися на різних рівнях суспільства. Основні форми корупції:

Заходи запобігання корупції повинні включати у себе не лише правові механізми та покарання для порушників, але й активну участь громадян у контролі за діяльністю влади.

Запобігання корупції в Україні – це складний, але вкрай важливе завдання. Існує кілька можливих напрямків: зміцнення правової бази, створення незалежних антикорупційних органів, прозорість та відкритість, залучення громадськості, освіта та просвіта, ефективна система покарань.

Негативний вплив корупції та важливість боротьби з нею

В умовах війни соціальні, економічні та політичні наслідки можуть бути особливо гострими.

Соціальні наслідки корупції:

Економічні наслідки корупції:

Політичні наслідки корупції:

Засади запобігання та протидії корупції в умовах війни включають в себе посилення прозорості в управлінні фінансовими ресурсами, ефективний контроль за закупівлями в оборонній сфері, активне залучення громадськості для моніторингу витрат та відкритого обговорення питань безпеки. Важливо також розвивати системи внутрішнього аудиту та контролю, сприяти міжнародній співпраці для зменшення корупційних ризиків, та впроваджувати справедливі та прозорі механізми розподілу гуманітарної допомоги в інтересах потребуючих громадян.

Закон України про запобігання та протидію корупції

Засади запобігання корупції та відповідні закони в різних країнах можуть варіюватися, але декілька загальних принципів включають:

Щодо конкретних законів, багато країн приймають спеціальні акти щодо запобігання та протидії корупції. Закон україни про засади запобігання та протидію корупції, – це Закон України “Про запобігання корупції”, який передбачає створення та діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та регулює процедури декларування майна посадових осіб та контролю за їхніми доходами.

Українське антикорупційне законодавство передбачає, що існує уповноважена особа з питань запобігання корупції в певних організаціях, таких як підприємства, установи, та організації, які визначаються відповідно до закону.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції виконує функції контролю та нагляду за виконанням вимог антикорупційного законодавства у відповідній організації.

Ця уповноважена особа може також співпрацювати з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та іншими органами, відповідальними за антикорупційні заходи в Україні.

Заходи запобігання корупції

Система контролю, антикорупційна політика та інші заходи запобігання та протидії корупції включають в себе комплекс заходів та стратегій, спрямованих на забезпечення прозорості, ефективності та відсутності корупції в різних сферах суспільства.

 1. Антикорупційна політика:
  • Розробка стратегій. Визначення конкретних антикорупційних стратегій та цілей, які охоплюють всі сфери діяльності суспільства.
  • Легіслятивні акти. Прийняття та удосконалення законів, що стосуються антикорупційних заходів, включаючи створення та підтримку антикорупційних органів.
 2. Система контролю та моніторингу:
  • Аудити та огляди. Проведення регулярних аудитів та оглядів для виявлення корупційних ризиків та ефективності антикорупційних заходів.
  • Системи звітності. Розробка систем звітності та моніторингу, які дозволяють відстежувати витрати та дії посадових осіб.
 3. Запобігання конфліктам інтересів:
  • Визначення конфліктних ситуацій. Встановлення чітких правил та визначення конфліктних ситуацій, щоб уникнути використання посадовими особами для особистої вигоди.
  • Декларування майна та доходів. Вимога здійснення регулярного декларування майна та доходів посадовими особами.
 4. Навчання та освіта:
  • Визначення конфліктних ситуацій. Встановлення чітких правил та визначення конфліктних ситуацій, щоб уникнути використання посадовими особами для особистої вигоди.
  • Декларування майна та доходів. Вимога здійснення регулярного декларування майна та доходів посадовими особами.
 5. Навчання та освіта:
  • Антикорупційна освіта. Проведення навчальних програм та інформаційних кампаній для громадськості, посадових осіб та підприємств з метою усвідомлення та запобігання корупції.
 6. Залучення громадськості:
  • Активна участь громадян. Створення механізмів для участі громадськості у моніторингу та контролі за діяльністю органів влади та компаній.
 7. Антикорупційні органи та омбудсмани:
  • Створення незалежних органів. Утворення та підтримка органів, відповідальних за антикорупційні розслідування та притягання винних до відповідальності.
  • Омбудсмани. Призначення омбудсманів, які виступають на захист прав громадян та допомагають у виявленні корупції.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial